Εργαλείο

Ελέγξτε τους μετασχηματιστές τάσης

Ελέγξτε την επισήμανση και τη σωστή συναρμολόγηση του διαγράμματος δευτερεύοντος κυκλώματος.Για να μειώσετε τον αριθμό αποσυνδέσεων των καλωδίων, συνιστάται η ακόλουθη διαδικασία.

Πώς να καθορίσετε το μέγεθος του σύρματος από τη διάμετρο του

Καθορίστε ποιο τμήμα του καλωδίου χρειάζεστε - αυτή είναι μόνο η μισή μάχη. Πρέπει επίσης να βρούμε την απαιτούμενη ενότητα. Το γεγονός είναι ότι ορισμένοι κατασκευαστές παράγουν καλώδια με καλώδια πολύ μικρότερης διατομής από τα αναφερόμενα στα συνοδευτικά έγγραφα για αύξηση των κερδών.

Πώς να καθορίσετε το μέγεθος του σύρματος από τη διάμετρο του

Καθορίστε ποιο τμήμα του καλωδίου χρειάζεστε - αυτή είναι μόνο η μισή μάχη. Πρέπει επίσης να βρούμε την απαιτούμενη ενότητα. Το γεγονός είναι ότι ορισμένοι κατασκευαστές παράγουν καλώδια με καλώδια πολύ μικρότερης διατομής από τα αναφερόμενα στα συνοδευτικά έγγραφα για αύξηση των κερδών.

Πώς να συνδέσετε την πρίζα στον διακόπτη

Η ζωτική δραστηριότητα ενός ατόμου σε ένα σπίτι ή ένα διαμέρισμα συνδέεται απαραίτητα με τη λειτουργία ενός οικιακού ηλεκτρικού δικτύου. Μερικές φορές υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις όταν είναι απαραίτητο να μεταφέρετε τα στοιχεία ηλεκτρικής καλωδίωσης (διακόπτης φωτισμού ή πρίζα) σε άλλο, πιο βολικό μέρος.

Θέρμανση

  • Πώς να αλλάξετε την έξοδο στο σπίτι με τα χέρια σας

    • Θέρμανση
    • Κάθε ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος ή ενός σπιτιού πρέπει να ξέρει πώς να αλλάξει τον εαυτό του. Ειδικά γρήγορα αποτυγχάνουν τις συσκευές που χρησιμοποιούνται πιο συχνά.
  • Διακόπτης κυκλώματος - διάγραμμα καλωδίωσης

    • Θέρμανση
    • Ένας διακόπτης κυκλώματος είναι μια συσκευή της οποίας ο κύριος σκοπός είναι να ελέγχει μία φωτεινή πηγή (πολυελάτη) από δύο διαφορετικά μέρη. Το πέρασμα μέσω διακένου δεν φαίνεται να διαφέρει από το συνηθισμένο και εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες - διακόπτει ή κλείνει το κύκλωμα φωτισμού.

Φωτισμός

Τύποι κατσαβιδιών για δείκτες τάσης και τη χρήση τους

Η ηλεκτρική ενέργεια είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική λειτουργία του εξοπλισμού, των μηχανημάτων, των μεγάλων και των μικρών οικιακών συσκευών.

Πώς να κάνετε το δικό σας hands-through διακόπτη από το συνηθισμένο

Ένας διακόπτης pass-through είναι μια συσκευή με την οποία μπορείτε να ελέγξετε μια πηγή φωτός από διαφορετικά μέρη. Αυτές οι συσκευές είναι εγκατεστημένες σε μεγάλους διαδρόμους, καθώς και σε μεταβάσεις και σκάλες.