Διάγραμμα συνδεσμολογίας των αγωγών ΡΕ και Ν με PEN (διαχωρισμός του PEN - αγωγού).

 • Θέρμανση

Ο αγωγός PEN είναι συνδυασμένος αγωγός μηδενικής (N) και μηδενικής προστασίας (PE) σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με τάση μέχρι 1 kV με νεκρά γειωμένο ουδέτερο.

Μηδενική λειτουργία - Ν και μηδενική προστασία - Οι αγωγοί PE δεν πρέπει να συνδέονται κάτω από έναν ακροδέκτη, προκειμένου να διατηρηθεί η σύνδεση του προστατευτικού αγωγού στη γη σε περίπτωση καύσης (καταστροφής) των επαφών του σφιγκτήρα.
Απαγορεύεται ο συνδυασμός των προστατευτικών και μηδενικών αγωγών μετά τον διαχωρισμό του αγωγού PEN στην είσοδο του κτιρίου.
Η διατομή του αγωγού PEN πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 mm 2 για το χαλκό ή 16 mm για το αλουμίνιο.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση επαφών διακόπτη και στοιχείων χωρίς επαφή στις αλυσίδες των αγωγών PE και PEN. Μόνο συνδέσεις και συνδέσεις ειδικά σχεδιασμένες για το σκοπό αυτό επιτρέπονται, οι οποίες μπορούν να αποσυναρμολογηθούν με ένα εργαλείο.

PEN αγωγός.

/5.3./ Το ηλεκτρικό ρεύμα προστατευτική λειτουργία στατικής φάσης και του ουδέτερου αγωγού μπορεί να συνδυαστούν σε ένα μονό αγωγό (ΡΕΝ-αγωγό) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- εάν η διατομή του δεν είναι μικρότερη από 10 mm2 για το χαλκό ή 16 mm2 για το αλουμίνιο και το θεωρούμενο τμήμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης δεν προστατεύεται από διατάξεις προστασίας που διακόπτουν τα διαφορικά ρεύματα.
- εάν, ξεκινώντας από οποιοδήποτε σημείο τοποθέτησης, οι μηδενικοί και μηδενικοί αγωγοί προστασίας χωρίζονται, απαγορεύεται να τα συνδυάσετε πέρα ​​από αυτό το σημείο. Σε σημείο διαχωρισμού θα πρέπει να υπάρχουν χωριστοί σφιγκτήρες ή ελαστικά με μηδενικούς και μηδενικούς αγωγούς προστασίας.
Ο αγωγός PEN, που συνδυάζει τις λειτουργίες του προστατευτικού και του προστατευτικού, θα πρέπει να συνδεθεί με τον ακροδέκτη που προορίζεται για τον προστατευτικό αγωγό.
/5.4./ Τα αγώγιμα εξαρτήματα τρίτων δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως μοναδικοί αγωγοί PEN.
/5.5./ Στο κύκλωμα του αγωγού PEN επιτρέπεται να εγκατασταθούν διακόπτες οι οποίοι ταυτόχρονα με την αποσύνδεση του αγωγού PEN αποσυνδέουν όλους τους αγωγούς υπό τάση.
/5.6./ Επιτρέπεται η χρήση αγωγών PEN των γραμμών φωτισμού για την εξαφάνιση ηλεκτρικού εξοπλισμού που τροφοδοτείται από άλλες γραμμές, εφόσον όλες αυτές οι γραμμές τροφοδοτούνται από έναν μετασχηματιστή, η αγωγιμότητα τους πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου και αποκλείεται η δυνατότητα αποσύνδεσης των αγωγών PEN κατά τη λειτουργία άλλων γραμμών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι διακόπτες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αποσύνδεση των αγωγών PEN μαζί με τους αγωγούς φάσης.
/5.7./ σε μέρη όπου η μη-μονωμένα ΡΕ και ΡΕΝ-μορφή ηλεκτρικών αγωγών μπορεί ζευγάρι ή μπορεί να βλάψει τη μόνωση των αγωγών φάσεων, ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ηλεκτρικού τόξου μεταξύ του γυμνού ΡΕ ή ΡΕΝ-αγωγό και στα εκτεθειμένα αγώγιμα τμήματα (HRE) ή μια πλευρά των αγώγιμων μερών (HRC) Για παράδειγμα, κατά την τοποθέτηση συρμάτων σε σωλήνες, αγωγούς, δίσκους, αγωγοί PE και PEN θα πρέπει να έχουν μόνωση ισοδύναμη με εκείνη των αγωγών φάσης.
/5.8./ Δεν επιτρέπεται η χρήση αγωγών PEN στα κυκλώματα παροχής ρεύματος μονοφασικών ηλεκτρικών καταναλωτών. Για την παροχή τέτοιων ηλεκτρικών καταναλωτών ως μηδενικός αγωγός (Ν-αγωγός), πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας χωριστός τρίτος αγωγός συνδεδεμένος με τον αγωγό PEN στο κιβώτιο διακλάδωσης, συσκευή συσκευασίας χαμηλής τάσης.

Πώς διαιρείται ο αγωγός PEN σύμφωνα με το PUE;

Ιδιωτικό σπίτι ή εξοχικό σπίτι

Οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών κατοικιών είναι πιο τυχεροί σε αυτό το θέμα · ο ιδιοκτήτης του εξοχικού σπιτιού μπορεί να κάνει το σπίτι γείωση, χωρίς πολύ κόστος, όπως περιγράψαμε στο άρθρο μας. Και εκτελείτε ένα σύγχρονο σύστημα ασφαλούς τροφοδοσίας στο σπίτι σας.

Δεν έχει σημασία αν είναι τριφασικός (τέσσερις πυρήνες) ή μονοφασικός (δύο πυρήνες), το PEN έχει έρθει σε σας, μπορεί να ταυτιστεί με ένα κατσαβίδι δείκτη με δείκτη φάσης. Περαιτέρω στον πίνακα εισόδου, ο ουδέτερος αγωγός συνδέεται στο τερματικό διανομής. Από αυτό πηγαίνετε στον μηδενικό δίαυλο και ένα ξεχωριστό τερματικό γείωσης γεφυρών και ένα καλώδιο συνδέεται με αυτό από το εξωτερικό κύκλωμα γείωσης. Ο τόπος διαχωρισμού του αγωγού PEN φαίνεται στο σχήμα:

Για να μάθετε πώς να διαχωρίζετε σωστά τον αγωγό, παρουσιάζουμε τους κανόνες για το OES των κεφαλαίων 1.7 (μέτρα προστασίας γείωσης και προστασίας) και 7.1 (προστατευτικά μέτρα ασφαλείας):

 1. Ο διαχωρισμός του αγωγού PEN γίνεται πριν από τη συσκευή μεταγωγής εισόδου (το καλώδιο είναι απευθείας συνδεδεμένο με το δίαυλο διαχωρισμού ΡΕ και Ν, από το οποίο κατευθύνεται στους μεμονωμένους ακροδέκτες). Με άλλα λόγια, ο συνδυασμένος αγωγός πρέπει να χωριστεί στον μετρητή, και όχι μετά, γιατί εισαγωγική μηχανή σύμφωνα με τους κανόνες που τίθενται μπροστά από τη συσκευή μέτρησης.
 2. Το μέγεθος του καλωδίου του PE πρέπει να είναι το ίδιο όπως για το N.
 3. Απαγορεύεται να συνδυάσετε περαιτέρω το προστατευτικό και το ουδέτερο σύρμα στο σχέδιο, πίσω από το σημείο της διάσπασης.
 4. Δεν επιτρέπεται η χρήση κοινού διαύλου για την αποσύνδεση αγωγών N και PE. Θα πρέπει να είναι όπως φαίνεται στη φωτογραφία:
 5. Συνιστάται η εκ νέου γείωση του αγωγού PEN στην είσοδο.
 6. Η χρήση συσκευών μεταγωγής στο κύκλωμα PEN και PE αγωγών απαγορεύεται.

Διαμέρισμα

Οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων δεν είναι τυχεροί σε αυτό το θέμα, όπως η οργάνωση του συστήματος TN-C-S. Στις ιδιαιτερότητες της προμήθειας διαμερισμάτων των παλαιών αποθεμάτων, η σύνδεση των συρμάτων PEN συμβαίνει εναλλάξ, από το δάπεδο στο πάτωμα. Και σε περίπτωση ατυχήματος, όπως η καύση μηδενικού σύρματος στον πίνακα δαπέδου, δύο φάσεις έρχονται στο διαμέρισμα. Σε αυτή την περίπτωση, το σύστημά μας σταματά να λειτουργεί και γίνεται επικίνδυνο.

Για το λόγο αυτό, ο διαχωρισμός των συρμάτων PEN σε ΡΕ και Ν απαγορεύεται, διότι σε περίπτωση ατυχήματος ο προστατευτικός αγωγός θα είναι υπό τάση.

Για να οργανώσετε ένα ασφαλές τροφοδοτικό στο διαμέρισμα, πρέπει να εγκαταστήσετε στον πίνακα μέτρησης:

 • ρελέ τάσης.
 • RCD ή διαφορικά αυτόματα.
 • να οργανώσει μια ολοκληρωμένη συσκευή γείωσης στον κήπο του σπιτιού ή να βάλει ένα πρόσθετο καλώδιο στο γενικό κτίριο ASU?
 • ένα σύστημα εξισορρόπησης δυναμικού.

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι απαγορεύεται η χρήση αγωγών νερού, αγωγών θέρμανσης και αερίου ως προστατευτική γείωση!

Σε αυτή την περίπτωση, αν εξακολουθείτε να καταφέρετε να κάνετε την καλωδίωση με τον προστατευτικό αγωγό στο διαμέρισμα, προτού διαβάσετε αυτό το άρθρο, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να το αλλάξετε με το ουδέτερο σύρμα και την ασπίδα πρόσβασης, αλλά αφήστε το να μην είναι συνδεδεμένο, μέχρι την ανακατασκευή των ηλεκτρικών καλωδίων και την αντικατάσταση της παλαιάς καλωδίωσης από το TP σύμφωνα με τα νέα πρότυπα. Προς το παρόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πρόσθετες συσκευές προστασίας που περιγράφονται παραπάνω.

Σε νέα διαμερίσματα με το σύστημα γείωσης TN-C-S, η διαίρεση του συνδυασμένου αγωγού σε μηδενική και μηδενική προστασία διεξάγεται στο MSB. Από αυτό ξεκινούν δύο καλώδια ξεχωριστά από το δάπεδο και τα διαμερίσματα, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:

Τέλος, συνιστούμε να βλέπετε χρήσιμα βίντεο σχετικά με το θέμα:

Αυτό είναι το μόνο που θα ήθελα να σας πω για το πού θα πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός του αγωγού PEN σε PE και N σύμφωνα με τους κανόνες του EIR. Για άλλη μια φορά θα επαναλάβουμε την απάντηση, έτσι ώστε να θυμάστε σίγουρα: σε ιδιωτικά σπίτια, το καλώδιο πρέπει να χωριστεί στον μετρητή πριν από τη συσκευή μεταγωγής εισόδου, και σε διαμερίσματα γίνεται στο MSB.

Τι είναι ένας εξερευνητής στυλό

Έχω συχνά να ασχοληθώ με το ερώτημα πώς να διαιρέσω σωστά τον εισερχόμενο αγωγό PEN σε N και PE. Επίσης, αυτές οι ερωτήσεις έχουν τεθεί πολλές φορές στα σχόλια του ιστότοπου και υποσχέθηκα να δημοσιεύσω υλικό σχετικά με αυτό το θέμα. Αν και όχι τόσο γρήγορα, αλλά ακόμα, εκπλήρωσα την υπόσχεσή μου))) Αυτό το άρθρο λέει. Ευτυχισμένη ανάγνωση!

Πώς να διαιρέσετε τον εισερχόμενο αγωγό PEN σε N και PE

Ο αγωγός PEN είναι ένας μηδενικός και μηδενικός αγωγός προστασίας συνδυασμένος σε έναν πυρήνα. Με απλά λόγια, το PEN είναι το συνδυασμένο "μηδέν" και "γη". Ο αγωγός PEN χρησιμοποιείται σε παλαιά συστήματα γείωσης TN-C. Σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις των κανονιστικών εγγράφων, αυτός ο αγωγός θα πρέπει να χωριστεί σε δύο ανεξάρτητους αγωγούς Ν (μηδενική εργασία) και PE (μηδενική προστασία) και να γίνει η μετάβαση στο σύστημα γείωσης TN-C-S.

Αυτό αναφέρεται στην EIR p.7.1.13:

Οι καταναλωτές ισχύος πρέπει να τροφοδοτούνται από δίκτυο 380/220 V με σύστημα γείωσης TN-S ή TN-C-S. Κατά την ανακατασκευή οικιστικών και δημόσιων κτιρίων που έχουν τάση δικτύου 220/127 V ή 3 x 220 V, το δίκτυο θα πρέπει να μεταβαίνει σε 380/220 V με σύστημα γείωσης TN-S ή TN-C-S.

Αυτή η μετάφραση σας επιτρέπει να συνδέσετε προστατευτικές επαφές σε όλες τις πρίζες, επιτρέποντάς σας έτσι να γειώνετε όλες τις οικιακές συσκευές και να προστατεύετε τους ανθρώπους από ηλεκτροπληξία.

Σήμερα, σχεδόν παντού στον ιδιωτικό τομέα και σε πολλά σοβιετικά σπίτια, χρησιμοποιείται το παλιό σύστημα γείωσης TN-C. Κατά συνέπεια, κατά την ανασυγκρότηση των ηλεκτρικών καλωδίων, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μια μετάβαση στο TN-C-S, δηλ. Είναι απαραίτητο να διαιρέσουμε τον αγωγό PEN σε ανεξάρτητο N και PE.

Πού πρέπει να διαχωρίσω το PEN Explorer;

Σε αυτό θα μας δώσει την απάντηση GOST R 50571.1-2009. Στο σ.312.2.1 υπάρχουν οι ακόλουθες γραμμές:

Απαγορεύεται η χρήση αγωγών PEN σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικιστικών και δημόσιων κτιρίων, εμπορικές επιχειρήσεις, ιατρικά ιδρύματα. Ο αγωγός PEN του δικτύου διανομής πρέπει να χωρίζεται σε ουδέτερους και προστατευτικούς αγωγούς στην ηλεκτρική εγκατάσταση

Όλοι ζούμε σε οικιστικά κτίρια και σύμφωνα με αυτή τη ρήτρα βλέπουμε ότι απαγορεύεται η χρήση του αγωγού PEN. Ακόμη και σε αυτή την παράγραφο γράφεται ότι ο διαχωρισμός πρέπει να γίνει στην είσοδο της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Σε ιδιωτικά σπίτια, σπίτια και σπίτια, αυτό πρέπει να γίνει στις εισαγωγικές πινακίδες, και σε πολυκατοικίες αυτό θα πρέπει να γίνει στο Verkhovna Rada.

Μετά το διαχωρισμό του αγωγού PEN σε N και PE στον εισαγωγικό πίνακα, δεν είναι πλέον δυνατόν να τα συνδυάσετε. απαγορεύεται. Αυτό αναφέρεται στην OES σ. 1.7.131.

Όταν οι μηδενικοί αγωγοί προστασίας και οι μηδενικοί αγωγοί διαχωρίζονται ξεκινώντας από οποιοδήποτε σημείο της ηλεκτρικής εγκατάστασης, δεν επιτρέπεται να συνδεθούν πέρα ​​από αυτό το σημείο κατά μήκος της κατανομής ενέργειας. Στον τόπο διαχωρισμού του αγωγού PEN σε μηδενικούς προστατευτικούς και μηδενικούς αγωγούς εργασίας είναι απαραίτητο να παρέχονται χωριστοί σφιγκτήρες ή ελαστικά για διασυνδεδεμένους αγωγούς. Ο αγωγός PEN της γραμμής τροφοδοσίας πρέπει να συνδεθεί με τον ακροδέκτη ή το δίαυλο του μηδενικού αγωγού προστασίας.

Επίσης από αυτό το σημείο βλέπουμε ότι για τον διαχωρισμό πρέπει να ετοιμάσετε δύο ελαστικά. Ένας δίαυλος για τη σύνδεση των μηδενικών αγωγών λειτουργίας και ο δεύτερος για τη σύνδεση των μηδενικών αγωγών προστασίας. Επίσης, αυτά τα ελαστικά πρέπει να διασυνδεθούν. Αυτή η σύνδεση γίνεται μέσω καλωδίου διασύνδεσης.

Ο εισερχόμενος αγωγός PEN πρέπει πρώτα να συνδεθεί στον δίαυλο PE και στη συνέχεια να συνδεθεί στο δίαυλο N από αυτόν τον δίαυλο.

Τώρα κοιτάξτε το OuI p 1.7.61:

Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα TN, συνιστάται η εκ νέου γείωση των αγωγών PE και PEN στην είσοδο στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων, καθώς και σε άλλα προσβάσιμα σημεία. Για εκ νέου γείωση, πρέπει πρώτα να χρησιμοποιήσετε φυσική γείωση. Η αντίσταση της γείωσης δεν είναι τυποποιημένη.

Σε αυτή τη ρήτρα βλέπουμε ότι ο εισερχόμενος αγωγός PEN συνιστάται να γίνει ξανά γείωση. Δηλαδή, είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσετε έναν βρόχο γείωσης κοντά στο VRU ή το μετρητικό πίνακα ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φυσικούς αγωγούς γείωσης. Στη συνέχεια, αυτός ο βρόχος γείωσης πρέπει να συνδεθεί στον δίαυλο PE, στον οποίο έχει ήδη συνδεθεί ο αγωγός PEN. Ως υλοποίηση του κύριου λεωφορείου γείωσης σε ηλεκτρικούς πίνακες για ιδιωτικές κατοικίες, τα συγκροτήματα διανομής είναι πολύ κατάλληλα.

Επίσης σε αυτή την παράγραφο γράφεται ότι η εκ νέου γείωση δεν είναι τυποποιημένη, αλλά αξίζει να γίνει αξιόπιστος και υψηλής ποιότητας ο βρόχος γείωσης. Σύμφωνα με τα πρότυπα, η αντίσταση μόνωσης του βρόχου γείωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 Ω. Ο ίδιος δεν μπορείτε να μετρήσετε αυτήν την παράμετρο χωρίς μια ειδική συσκευή.

Ήταν μια μικρή θεωρία για το διαχωρισμό του αγωγού PEN σε N και PE με παραπομπές σε ρήτρες κανονιστικών εγγράφων.

Ας δούμε τώρα μερικά οπτικά διαγράμματα που δείχνουν αυτό το διαχωρισμό. Αυτά τα προγράμματα θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε καλύτερα πώς γίνεται αυτό.

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα διάγραμμα του διαχωρισμού ενός αγωγού PEN για ένα μονοφασικό δίκτυο. Κατ 'αρχήν, εάν διαβάσετε τις παραπάνω παραγράφους, θα πρέπει να είστε σαφής σε αυτό. Εδώ ο αγωγός PEN είναι συνδεδεμένος με το δίαυλο PE, τότε αυτός ο δίαυλος είναι ξανά γειωμένος και υπάρχει ένας βραχυκυκλωτήρας από αυτόν στον δίαυλο N.

Εάν, μετά τη συσκευή μεταγωγής εισόδου (διακόπτης), έχετε αμέσως μια συσκευή μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας, η χρήση ενός βραχυκυκλωτήρα και ο δίαυλος N στην είσοδο χάνει νόημα. Αυτά γίνονται πλεονασματικές βιδωτές συνδέσεις, όπου η επαφή μπορεί να εξασθενίσει και η ποιότητα της σύνδεσης να επιδεινωθεί. Επομένως, σε τέτοια συστήματα, ο δίαυλος N δεν μπορεί να τεθεί.

Δείτε το παρακάτω διάγραμμα. Δεν υπάρχει άλτης και λεωφορείο Ν.

Στο παρακάτω διάγραμμα, καθορίζεται ένα εισαγωγικό RCD μετά το μετρητή. Ίσως κάποιος αυτός ο μηχανισμός να είναι χρήσιμος. Μην δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στις διαβαθμίσεις των διακοπτών και στις παραμέτρους RCD, καθώς μπορεί να είναι τελείως διαφορετικές.

Εάν το σπίτι σας είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο τριών φάσεων, τότε σε αυτό η ουσία του διαχωρισμού του αγωγού PEN δεν αλλάζει. Εδώ θα έχετε μόνο δύο πυρήνες (φάσεις) και αυτό είναι όλο. Παρακάτω είναι ένα απλό παράδειγμα διαχωρισμού ενός αγωγού PEN για ένα δίκτυο τριών φάσεων.

Αλλά οι περισσότερες εταιρείες δικτύου δεν επιτρέπουν να το πράξουν όταν συνδέουν ιδιωτικές κατοικίες και τους αναγκάζουν να παραβιάζουν ορισμένα σημεία των κανονιστικών εγγράφων. Έτσι αγωνίζονται με την κλοπή ηλεκτρισμού. Συνεπώς, αναγκάζουν τον εισερχόμενο αγωγό PEN να μεταφερθεί απευθείας στον μετρητή ώστε να μπορεί να σφραγιστεί. Παρακάτω είναι ένα τυπικό σύστημα τριών φάσεων λογιστικής πινακίδας, το οποίο είναι εύκολα αποδεκτό από τους επιθεωρητές οργανώσεων δικτύων. Αυτό δεν είναι σωστό και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να αποδείξουμε την περίπτωσή μας με παραπομπή στις παραπάνω ρήτρες κανονιστικών εγγράφων.

Παρακάτω έχω ένα μικρό επίδομα))) Πρόκειται για ένα τριφασικό σχήμα του εισαγωγικού μετρητικού πίνακα για ένα ιδιωτικό σπίτι. Υπάρχει ένα SPD κατηγορίας 2 που προστατεύεται από ασφάλειες. Από το ίδιο το σχέδιο, γράφονται οι παράμετροι και οι τύποι προστατευτικών διατάξεων. Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να είναι χρήσιμο σε κάποιον.

PE αγωγός - τι είναι και τι χρειάζεστε

Το σύστημα γείωσης TN-C, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στα περισσότερα κτίρια διαμερισμάτων, είναι παρωχημένο και αντικαθίσταται ενεργά από πιο προηγμένες τεχνολογίες TN-S ή TN-C-S από πλευράς προστασίας. Ως αποτέλεσμα, τα κυκλώματα Ν χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά κυκλώματα ως μηδέν εργασίας και ο αγωγός PE είναι ένα προστατευτικό μηδέν που εμφανίζεται στο κύκλωμα αφού το σύρμα PEN διαχωριστεί ή ληφθεί απευθείας από τον βρόχο γείωσης.

Βασικές απαιτήσεις για τον διαχωρισμό του αγωγού PEN

Το μόνο που είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε για την ικανότητά του να εκτελεί τέτοια εργασία περιγράφεται στις διατάξεις του EMP. Συγκεκριμένα, η ανάγκη για μια τέτοια σύνδεση περιγράφεται στην παράγραφο 7.1.13.

Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να φαίνεται η σύνδεση στο διάγραμμα περιγράφεται στην παράγραφο 1.7.135 - όταν σε οποιοδήποτε σημείο του REN ο αγωγός χωρίζεται σε μηδενικά και γειωμένα σύρματα και η επακόλουθη ένωση τους δεν επιτρέπεται.

Μετά το διαχωρισμό, τα ελαστικά θεωρούνται διαφορετικά και πρέπει να φέρουν σωστή επισήμανση - μηδέν σε μπλε χρώμα και PE με κίτρινο-πράσινο χρώμα.

Jumper μεταξύ ελαστικού και του εδάφους είναι μηδέν, η διατομή είναι κατασκευασμένο από ένα υλικό όχι μικρότερη από την πραγματική του ελαστικού από το οποίο είναι περαιτέρω και αγωγό PE N. Σε αυτήν ελαστικού αγωγού προστασίας PE μπορεί να έρθει σε επαφή με το περίβλημα του μετασχηματιστή, και το η χωριστά ελαστικού τοποθετημένου στο μονωτές. Ο δίαυλος PE πρέπει να είναι γειωμένος - ιδανικά, θα πρέπει να διαθέτει ξεχωριστό κύκλωμα (ΠΟΥ - 1.7.61).

Όταν χρησιμοποιείτε συσκευές RCD, το μηδέν που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ηλεκτρικού εξοπλισμού δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να έρχεται σε επαφή με το μηδέν που φθάνει στο αυτόματο σύστημα εισόδου και στον μετρητή. Με αυτή την αρχή όλες αυτές οι συσκευές είναι συνδεδεμένες.

Ο τόπος διαχωρισμού του αγωγού PEN στα σύρματα PE και N, για διάφορους λόγους, πραγματοποιείται στο VRU, που βρίσκεται στην είσοδο ενός πολυκατοικίου ή μιας ιδιωτικής κατοικίας.

Το σύρμα PEN, το οποίο χωρίζεται σε μηδέν εργασίας και έδαφος, πρέπει να έχει διατομή τουλάχιστον 10 mm² εάν είναι χαλκός και 16 τετράγωνα εάν είναι αλουμίνιο. Διαφορετικά, η διαίρεση απαγορεύεται.

Γιατί είναι αδύνατο να διαχωριστεί ο αγωγός PEN στην θωράκιση δαπέδου

Αυτή η επιλογή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους λόγους:

 1. Αν λάβουμε υπόψη μόνο τις διατάξεις της PUE, τότε λένε ότι ο διαχωρισμός των συρμάτων πρέπει να πραγματοποιηθεί στην εισαγωγική μηχανή ενός πολυκατοικίου ή ενός ιδιωτικού σπιτιού.
 2. Ακόμα και αν το επίπεδο πάνελ θεωρείται μηχανή νερού (κάτι που είναι αρκετά προβληματικό να γίνει), μια τέτοια σύνδεση θα είναι λάθος σύμφωνα με μια άλλη απαίτηση, δηλαδή ότι ο αγωγός PE πρέπει να ξαναπεσταθεί, πράγμα που είναι αδύνατον να επιτευχθεί στον πίνακα δαπέδου.
 3. Ακόμα κι αν καταλαβαίνετε και οδηγείτε το έδαφος στο πάτωμα, τότε υπάρχει ένα άλλο εμπόδιο που απειλεί μεγάλα πρόστιμα. Το γεγονός είναι ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα κατά την κατασκευή ενός σπιτιού εγκρίνεται σε αρκετές περιπτώσεις και η μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή του είναι μια βαριά παραβίαση όλων των υπαρχόντων κανόνων - στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια αλλαγή στο έργο για το οποίο το σπίτι ήταν συνδεδεμένο με το δίκτυο. Αυτά τα θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά από τον οργανισμό που εξυπηρετεί αυτό το σπίτι ή την περιοχή.

Φυσικά, αν ένας τέτοιος οργανισμός θα σχεδιάσει οποιαδήποτε εργασία για τον διαχωρισμό του Pen Explorer, δεν έχει νόημα να μπερδεύεται με κάθε κατώτατο όροφο ξεχωριστά. Η καλύτερη επιλογή θα ήταν να το χωρίσετε στο εισαγωγικό μηχάνημα, το οποίο θα γίνει.

Ένα πρόσθετο επιχείρημα υπέρ του διαχωρισμού του αγωγού πενών σε ένα μηχάνημα ενός κτιρίου κατοικιών είναι η απαίτηση του ΠΟΥ (ρήτρα 7.1.87) να εγκατασταθεί σε αυτό το σημείο ένα σύστημα εξισορρόπησης δυναμικού.

Σε οποιοδήποτε άλλο μέρος απαγορεύεται να το κάνετε και αυτό σημαίνει ότι ο διαχωρισμός του αγωγού PEN στο πάνελ δαπέδου θα γίνει σε κάθε περίπτωση χωρίς να τηρούνται όλοι οι απαραίτητοι κανόνες και προφυλάξεις.

Ως αποτέλεσμα, η μόνη σωστή μέθοδος για να γειωθείτε σε ένα σπίτι είναι μια συλλογική έκκληση σε έναν οργανισμό που εξυπηρετεί το σπίτι ή την περιοχή.

Γιατί να χωρίσετε τον αγωγό PEN εάν τοποθετηθεί ένας βραχυκυκλωτήρας ανάμεσα στα ελαστικά PE και N - τη "φυσική" της διαδικασίας

Δεν υπάρχει άμεση απάντηση σε αυτό το ερώτημα στα EMP και GOST - υπάρχουν μόνο συστάσεις "πώς να το κάνουμε" και "γιατί" δεν θεωρείται, πιθανότατα, με βάση την υπόθεση ότι θα πρέπει να είναι τόσο σαφής. Ως εκ τούτου, όλες οι επόμενες εξηγήσεις πρέπει να ληφθούν ως γνώμη του συντάκτη, υποστηριζόμενη από τις αρχές της σύνδεσης των ηλεκτρικών καλωδίων και των απαιτήσεων του EMP.

Τα κυριότερα σημεία είναι τα εξής:

 1. Σε οποιοδήποτε κύκλωμα όπου απεικονίζεται ο διαχωρισμός του αγωγού PEN σε ΡΕ και Ν, η γείωση τοποθετείται πάντοτε πρώτα και ένας δίαυλος πηγαίνει από αυτό στο μηδέν εργασίας. Αυτή είναι μια βασική απαίτηση που πρέπει να απορρίπτεται όταν διαχωρίζεται ο αγωγός PEN - αντιθέτως, δεν γίνεται ποτέ υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.
 2. Ακόμα και η χωριστή γείωση είναι πιο αποτελεσματική όταν συνδέεται μέσω ενός διακόπτη προστασίας κυκλώματος RCD. Διαφορετικά, ακόμη και αν η τάση με το σώμα της ηλεκτρικής συσκευής. Ο κίνδυνος να χτυπήσει το άτομο με ρεύμα, αν και πολύ λιγότερο, θα εξακολουθεί να πάει στο έδαφος.
 3. Κάθε σύρμα έχει κάποια ηλεκτρική αντίσταση, αντίστοιχα, όσο μακρύτερα το σύρμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντοχή του σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η ίδια η «φυσική της διαδικασίας», είναι απαραίτητο να εξεταστεί πώς συμπεριφέρονται τα διάφορα συστήματα σύνδεσης όταν εμφανίζεται μια ανώμαλη κατάσταση.

Εάν δεν υπάρχει jumper και RCD, το μηδέν και η γείωση δεν είναι συνδεδεμένα

Η φάση παίρνει στην περίπτωση της συσκευής από το που πηγαίνει στο λεωφορείο εδάφους από το πηγαίνει στο έδαφος πάνω στο οποίο πηγαίνει στο υποσταθμό μετασχηματιστή.

Αν πάρουμε τη μέση τιμή της αντίστασης της συσκευής γείωσης στα 20 ohms, το ρεύμα βραχυκυκλώματος δεν θα είναι αρκετά μεγάλο για να αποσυνδέσει τον αυτόματο τροφοδοτικό. Κατά συνέπεια, το ηλεκτρικό κύκλωμα θα λειτουργήσει μέχρι να καεί το κατεστραμμένο τμήμα (σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει αυξημένη θερμοκρασία σε αυτό το σημείο και το σύρμα θα εξασθενίσει αργά ή γρήγορα) ή η ζημιά δεν θα εξελιχθεί σε ένα πλήρες βραχυκύκλωμα μεταξύ φάσης και μηδέν.

Στην καλύτερη περίπτωση, ένα άτομο εδώ μπορεί αισθητά να "χτυπάει" με ένα ρεύμα ή η συσκευή μπορεί να επιδεινωθεί. Στη χειρότερη περίπτωση, η συσκευή μπορεί να αναφλεγεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Εάν υπάρχει ένας βραχυκυκλωτήρας μεταξύ μηδέν και γείωσης, δεν υπάρχει διακόπτης προστασίας κυκλώματος RCD.

Σε αυτή την περίπτωση, το κύκλωμα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως ακριβώς για να φέρει τον αγωγό PEN στο σπίτι, με τη μόνη διαφορά ότι το άτομο θα είναι πιο προστατευμένο λόγω γείωσης. Αυτό θα συμβεί μόνο λόγω του μήκους του καλωδίου - δεδομένου ότι σε κάθε περίπτωση, η ASU είναι σε κάποια απόσταση από το διαμέρισμα ή το σπίτι, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η αντίσταση του σύρματος.

Όταν η φάση κλείσει στη θήκη της συσκευής, το ρεύμα διαρροής θα μεταβεί στον δίαυλο εδάφους, όπου θα έχει μόνο δύο εξόδους: μερικές από αυτές θα φτάσουν στο έδαφος και η άλλη θα επιστρέψει μέσω του ουδέτερου καλωδίου, προκαλώντας την απενεργοποίηση της αυτόματης εισόδου.

Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται ο βραχυκυκλωτήρας για να λειτουργήσει ο προστατευτικός διακόπτης.

Εάν υπάρχουν jumper μεταξύ PE και N, το RCD είναι εγκατεστημένο

Δεδομένου ότι το καλώδιο γείωσης και το καλώδιο γείωσης έχουν κάποια αντίσταση στο ηλεκτρικό ρεύμα, είναι σαφές ότι στην περίπτωση αυτή το RCD θα λειτουργεί κανονικά. Εάν υπάρχει βραχυκύκλωμα στην περίπτωση του οργάνου, το ρεύμα διαρροής, πρώτα απ 'όλα, πηγαίνει κατά μήκος του σύρματος στο ίδιο το RCD, και στη συνέχεια πηγαίνει στο Verkhovna Rada του κτιρίου διαμερισμάτων. Εδώ, και πάλι, εν μέρει πηγαίνει στο έδαφος και εν μέρει μέσω του βραχυκυκλωτήρα πηγαίνει πίσω προκαλώντας την απενεργοποίηση του αυτόματου εισόδου, αλλά πριν από αυτό, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα έρθει, καθώς το RCD θα λειτουργήσει νωρίτερα.

Είναι σαφές ότι στην περίπτωση αυτή ο βραχυκυκλωτήρας δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο και είναι περισσότερο περιττή αντασφάλιση για αυτή την σχεδόν απίστευτη περίπτωση, αν ο αυτόματος διακόπτης RCD δεν λειτουργεί.

Εάν δεν υπάρχει jumper μεταξύ PE και N, το RCD είναι εγκατεστημένο

Ένα τέτοιο κύκλωμα θα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως και αν υπήρχε ο βραχυκυκλωτήρας ανάμεσα στο έδαφος και το μηδέν εργασίας. Η μόνη εξαίρεση είναι η έλλειψη ασφάλειας σε περίπτωση αποτυχίας UZO. Στη συνέχεια, το κύκλωμα θα λειτουργήσει στην πρώτη εφαρμογή - το αυτόματο τροφοδοσίας μπορεί να μην λειτουργήσει μέχρι το κύκλωμα στην θήκη του οργάνου να μετατραπεί σε βραχυκύκλωμα μεταξύ φάσης και μηδέν.

Στην πραγματικότητα, μια τέτοια παραλλαγή των γεγονότων είναι πρακτικά αδύνατη, διότι στην πραγματικότητα μια τέτοια σύνδεση είναι ήδη ένα σύστημα γείωσης TN-S ή και ΤΤ, στο οποίο παρέχεται προστασία δύο συντελεστών - χωρίς αυτήν, μια τέτοια σύνδεση δεν θα γίνει αποδεκτή από την εποπτεία ισχύος.

Χαρακτηριστικά του διαχωρισμού του αγωγού PEN στην είσοδο ενός ιδιωτικού σπιτιού

Προκειμένου να αποφευχθεί η κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ένας εκπρόσωπος του υπευθύνου δύναμης μπορεί να απαιτήσει τη σύνδεση του καλωδίου PEN απευθείας στο μετρητή και στη συνέχεια να χωριστεί στον αγωγό PE και τον εργαζόμενο N. Γενικά, αυτή η σύνδεση έχει δικαίωμα στη ζωή, αλλά είναι πιο σωστό να γίνει ο διαχωρισμός αντισταθμίστε και σφραγίστε την εισαγωγική μηχανή. Σε αυτή την περίπτωση, η σύνδεση θα είναι πιο αξιόπιστη, θα ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του EMP και οι επιθεωρητές λαμβάνουν μια γραμμή που προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αγωγούς PE και PEN σε ιδιωτική κατοικία, δείτε αυτό το βίντεο:

Ως αποτέλεσμα, η εκτέλεση του διαχωρισμού του αγωγού PEN αρκεί για να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις απαιτήσεις του OES, οι οποίες δίνουν ολοκληρωμένες συστάσεις για το θέμα αυτό, ανεξάρτητα από την τοποθεσία και τις μεθόδους σύνδεσης.

Συνδυασμένοι αδρανείς προστατευτικοί και ουδέτεροι αγωγοί εργασίας (αγωγοί PEN)

Θα προσπαθήσω να μιλήσω για έναν πολύ συνηθισμένο τρόπο για την πραγματοποίηση προστατευτικού μηδενισμού σε τριφασικά και μονοφασικά δίκτυα ισχύος διαφόρων αντικειμένων.

Τι είναι οι αγωγοί PEN;

Πρώτα θα εξηγήσω πώς να κατανοήσουμε ότι το αντικείμενο τροφοδοτείται χρησιμοποιώντας αυτόν τον οδηγό.

Ο εντοπισμός της παρουσίας ενός τέτοιου αγωγού είναι αρκετά απλός: κοιτάξτε μόνο τα καλώδια που τροφοδοτούν το αντικείμενο. Εάν η ισχύς είναι μονοφασική και τροφοδοτείται μέσω δύο συρμάτων, τότε μία από αυτές θα είναι η φάση (L) και η άλλη θα είναι ο αγωγός PEN.
Η αποκωδικοποίηση αυτής της συντομογραφίας έχει ως εξής: τον αγωγό του μηδενός που λειτουργεί, ο οποίος συνδυάζεται με το μηδενικό προστατευτικό. Αυτό είναι που προέρχεται από: PE είναι ένας προστατευτικός αγωγός (διαφορετικά, ονομάζεται προστατευτικό μηδέν, γείωση, δυναμικό ισοσταθμιστή)? N - ουδέτερο (μηδενικός αγωγός εργασίας).

Ως αποτέλεσμα της προσθήκης, παίρνουμε αυτό: PE + N = PEN. Η σύνδεση αγωγών πραγματοποιείται σε υποσταθμό μετασχηματιστή (συντομογραφία για τέτοιες δομές TP) και χρησιμοποιείται σε συστήματα γείωσης που κατασκευάζονται σύμφωνα με το σχέδιο TN-C. Οι τριφασικές εισόδους και εισροές πολυκατοικιών, που κατασκευάζονται σύμφωνα με αυτό το σχέδιο γείωσης, έχουν τέσσερα σύρματα: L1, L2, L3 και PEN. Με άλλα λόγια, τα αντικείμενα με τέτοια ισχύ δεν έχουν σχίσιμο των γραμμών γείωσης στο διανομέα εισόδου (συντομογραφία όπως I LIE). Ο αγωγός PEN εξυπηρετεί από μόνο του δύο σκοπούς ταυτόχρονα. Ένας από αυτούς είναι ο προστατευτικός αγωγός γης και ο δεύτερος είναι ο ουδέτερος αγωγός. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ένας τέτοιος αγωγός είναι υποχρεωμένος να πληροί όλες τις απαιτήσεις που θέτει η τεκμηρίωση ενός κανονιστικού τύπου σε αυτούς τους τύπους αγωγών. Αυτοί οι αγωγοί δεν καταμετρούνται μεταξύ των σημερινών τμημάτων μεταφοράς.

Σύμφωνα με το πρώτο μέρος του GOST R 50571.1-2009 (IEC 60364-1: 2005), σχετικά με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης, απαγορεύεται η χρήση αυτού του τύπου αγωγών για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις εντός κατοικιών και δημόσιων κτιρίων, εμπορικές επιχειρήσεις και ιατρικά ιδρύματα. Είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιείται, ως ένας συνδυασμός αγωγού "μηδενικών", ένα αγώγιμο μέρος τρίτου τύπου. Εντούτοις, είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν εάν συνδέονται με ένα σύστημα που εξισώνει τα δυναμικά. Εάν ένας τέτοιος αγωγός είναι εφοδιασμένος με σκοπό, πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του σημείου 1.7.126 του OLC (διατομή των αγωγών προστασίας) και εκείνες που περιγράφονται στο κεφάλαιο 2.1 του OLC (μηδενικός αγωγός λειτουργίας).

Για τα διαμερίσματα δεν είναι αποδεκτή κάτι τέτοιο όπως "γείωση". Απαγορεύεται η διάσπαση του αγωγού PEN στα πλαίσια των διαμερισμάτων. Επιπλέον, το σύστημα εξισορρόπησης δυναμικού (διαφορετικά το SUP) δεν συνιστάται επίσης για διαμερίσματα. Με άλλα λόγια, όταν εκτελείται επισκευή, εκτελείται ένα κύκλωμα τριών καλωδίων, αλλά ο τρίτος αγωγός δεν είναι συνδεδεμένος. Η προστασία από ηλεκτροπληξία εκτελείται με την τοποθέτηση προστατευτικών διατάξεων αποκοπής (συντομογραφία UZO).

Έτσι, το σύστημα τροφοδοσίας των πολυκατοικιών είναι εντυπωσιακά διαφορετικό από το σχέδιο παροχής ενέργειας που προορίζεται για χρήση σε εξοχικές κατοικίες και ιδιωτικές κατοικίες. Έχει νόημα να μιλάμε για αυτά ξεχωριστά.

Για ιδιωτικές κατοικίες και εξοχικές κατοικίες, αρκεί ένα απλό σύστημα γείωσης, αλλά υπάρχει ανάγκη προστασίας των φάσεων από συσκευές υπερβολικής τάσης και προστασίας από κεραυνούς. Σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται εγκατάσταση "φωτιάς" και επιλεκτικού UZO. Ο διαχωρισμός του αγωγού PEN δεν αποτελεί πρόβλημα, επομένως πρέπει να γίνει παντού.

Το επόμενο στοιχείο θα σας πει για ποια κυκλώματα επιτρέπεται να συνδυάζουν την εργασία με προστατευτικούς ουδέτερους αγωγούς. Ένας τέτοιος συνδυασμός επιτρέπεται για κυκλώματα πολλαπλών φάσεων που κατασκευάζονται σύμφωνα με το σχήμα ΤΝ με ένα καλώδιο που έχει τοποθετηθεί ακίνητα και έχει φλέβες διατομής 10 τετραγωνικών μέτρων (χαλκός) και 16 τετραγωνικών μέτρων (αλουμίνιο). Ωστόσο, για μονοφασικά κυκλώματα, ένας τέτοιος συνδυασμός είναι απαράδεκτος (εκτός από εκείνους των οποίων η τάση είναι μικρότερη από 1000 V και είναι κλάδους από εναέρια γραμμή). Η μόνωση τέτοιων αγωγών πρέπει κατ 'ανάγκη να ισοδυναμεί με μόνωση φάσης. Ο δίαυλος PEN, ο οποίος βρίσκεται στην πλήρη συσκευή χαμηλής τάσης, δεν χρειάζεται μόνωση.

Είναι απαραίτητο να συνδέσετε έναν τέτοιο αγωγό μόνο στον δίαυλο (ή κλιπ) του ουδέτερου αγωγού προστασίας (PE). Από τα προηγούμενα, είναι σαφές ότι κατά την εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδίων σε ιδιωτικές κατοικίες, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί ο διαχωρισμός των ουδέτερων αγωγών (σε περίπτωση που δεν προβλεπόταν κατά την είσοδο ισχύος). Στο κύκλωμα, οι αγωγοί αυτών των αγωγών πρέπει να σημειώνονται με τη συντομογραφία PEN και τα ίδια τα καλώδια να έχουν μπλε μόνωση με κίτρινες-πράσινες λωρίδες στα άκρα.

Από τη δική μου εμπειρία θέλω να περιγράψω εν συντομία πώς έκανα την καλωδίωση στο εξοχικό σπίτι. Πριν προχωρήσω, ξανά μελέτησα τη "Βίβλο του ηλεκτρολόγου" (PUE), μετά την οποία, σιγά-σιγά, άρχισα να κάνω. Φυσικά, έβαλε τα πάντα ακριβώς όπως υποδεικνύεται στους κανόνες: τόσο σε χρώματα όσο και σε καλώδια.

Γράψτε σχόλια, προσθήκες στο άρθρο, ίσως μου χάσει κάτι. Ρίξτε μια ματιά στο χάρτη της περιοχής, θα χαρώ να βρω κάτι άλλο χρήσιμο στον ιστότοπό μου. Όλα τα καλύτερα.

Διαχωρισμός αγωγού PEN σε ΡΕ και Ν

Η γείωση είναι αναπόσπαστο μέρος του ηλεκτρικού δικτύου, φυσικά, αν το δίκτυο αυτό έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα κανονιστικά έγγραφα. Ένα τέτοιο σύστημα γείωσης ως TN-C δεν είναι πλέον σχετικό, αλλά λόγω της έλλειψης δυνατότητας αντικατάστασης του, χρησιμοποιείται τόσο σε πολυώροφα όσο και σε ιδιωτικά σπίτια. Το κύριο χαρακτηριστικό του συστήματος είναι ο διαχωρισμός του αγωγού PEN σε μηδενικό και προστατευτικό.

Κύριοι τύποι συστημάτων γείωσης

Πριν προχωρήσουμε στον αγωγό PEN, αξίζει να εξετάσουμε λεπτομερέστερα την ταξινόμηση των υπαρχόντων συστημάτων γείωσης και το σύντομο χαρακτηριστικό τους.

 1. TN. Είναι ένα σύστημα με ένα ουδέτερο γειωμένο γκρίζο, όταν χρησιμοποιείται ένα κοινό ουδέτερο από μια πηγή ρεύματος (απευθείας από μια γεννήτρια ή μετασχηματιστή, όπου μετατρέπεται η τάση) για τη σύνδεση του μηδενός λειτουργίας και του προστατευτικού κυκλώματος. Προϋπόθεση για αυτό το σύστημα είναι να συνδέσετε το περίβλημα οποιασδήποτε συσκευής με ένα κοινό ουδέτερο. Γείωση TN έχει τις ακόλουθες ποικιλίες:
  • TN-C. Συνδέεται το μηδέν εργασίας και προστασίας. Ένα παράδειγμα είναι ένα τριφασικό δίκτυο με μηδενικό αγωγό, χρησιμοποιούνται συνολικά 4 σύρματα.
  • TN-S. Το σύστημα είναι πιο ασφαλές και παραγωγικό, αλλά έχει υψηλότερο κόστος. 5 καλώδια έρχονται στον καταναλωτή: 3 φάσεις, 1 μηδέν και 1 προστατευτικό. Η δυνητική κατανομή γίνεται απευθείας στην πηγή ηλεκτρικού ρεύματος.
  • TN-C-S. Μια φθηνότερη έκδοση του προηγούμενου συστήματος προστασίας. Το προστατευτικό και το προστατευτικό μηδέν έρχονται στον καταναλωτή με τη μορφή ενός αγωγού PEN. Στην πηγή ενέργειας είναι ένας συνδυασμός ουδέτερων, που εξοικονομεί το κόστος.
 2. TT. Η γείωση του καταναλωτή εκτελείται απευθείας στον τόπο της τοποθέτησής του. Πιο συχνά χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου η παροχή ηλεκτρισμού λαμβάνει χώρα μέσω γραμμών μεταφοράς αέρα. Ο καταναλωτής λαμβάνει 3 φάσεις και ένα μηδέν εργασίας και ο βρόχος γείωσης είναι τοποθετημένος κοντά.
 3. IT. Το σύστημα χαρακτηρίζεται από την απουσία μηδέν, που έρχεται στον καταναλωτή από την πηγή. Ο βρόχος γείωσης τοποθετείται σε στενή γειτνίαση με τον καταναλωτή. Για να μειώσετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας, όλα τα περιβλήματα του ηλεκτρικού εξοπλισμού είναι συνδεδεμένα στο δίαυλο εδάφους.

Η ανάγκη διαχωρισμού του αγωγού PEN

Γιατί πολλοί χρήστες μοιράζονται το PEN Explorer; Η απάντηση είναι απλή και διευκρινίζεται στους κανόνες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (PUE).

Σύμφωνα με το ΠΟΥ, όταν η τάση είναι 380/220 V, πρέπει να εγκατασταθεί το σύστημα γείωσης TN-S, σε ορισμένες περιπτώσεις επιτρέπεται η λειτουργία TN-C-S. Δυστυχώς, η κατάσταση της ηλεκτρικής καλωδίωσης σε πολυώροφα κτίρια αφήνει πολύ επιθυμητό και το TN-C εγκαθίσταται σχεδόν παντού ως γείωση. Αυτά τα ξεπερασμένα πρότυπα δεν είναι ασφαλή κάτω από τα φορτία των σύγχρονων οικιακών συσκευών και η προστασία του ηλεκτρικού δικτύου είναι το κύριο κριτήριο για την ασφάλεια της διαβίωσης σε ένα διαμέρισμα ή ιδιωτικό σπίτι.

Προαπαιτούμενο για τη μετάβαση σε πιο σύγχρονο TN-S ή TN-C-S είναι ο διαχωρισμός του αγωγού PEN σε ΡΕ και Ν. Σε αυτή τη διαδικασία, ο αγωγός PEN χωρίζεται σε μηδέν εργασίας και προστασίας. Πολλοί χρήστες προσπαθούν να το κάνουν αυτοβούλως, ώστε να μην προσελκύσουν άτομα με την κατάλληλη εκπαίδευση, γεγονός που θα προκαλέσει περιττές δαπάνες κεφαλαίων. Η συνέπεια είναι η ακατάλληλη εγκατάσταση, η οποία οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου.

Διαιρούμενος αγωγός PEN

PUE δηλώνει: ο χώρος διαχωρισμού του αγωγού PEN πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα στοιχεία διανομής (ελαστικά). Δεν επιτρέπεται η τομή των προστατευτικών και προστατευτικών μηδενικών. Ο κεντρικός αγωγός PEN συνδέεται με το χώρο, ο οποίος στη συνέχεια θα τοποθετηθεί ως αγωγός PE.

Αυτή η εξήγηση είναι μάλλον συγκεχυμένη, αλλά η απάντηση είναι πολύ απλή: αφού χωρίσουμε τον εισερχόμενο αγωγό PEN σε PE και N, οι αγωγοί δεν μπορούν να συνδεθούν ξανά. Η διαδικασία εγκατάστασης είναι ακόμη πιο απλή: αρκεί να τοποθετήσετε 2 ελαστικά και να τα συνδέσετε μαζί με έναν βραχυκυκλωτήρα. Προκειμένου να αποφευχθούν σφάλματα κατά τη λειτουργία, τα ελαστικά πρέπει να επισημαίνονται. Ο δίαυλος μηδενικής εργασίας είναι επισημασμένος με ένα τυποποιημένο μπλε χρώμα και το αντίστοιχο σύμβολο τοποθετείται στο δίαυλο εδάφους.

Ο βραχυκυκλωτήρας μπορεί να είναι είτε σύρμα με διατομή τουλάχιστον 10 cm², είτε πλάκα κατασκευασμένο από το ίδιο υλικό με το ελαστικό. Την ίδια στιγμή μεταξύ του λεωφορείου του μηδενός και του σώματος της ασπίδας θα πρέπει να εγκατασταθεί μονωτήρας. Ο δίαυλος γείωσης επιτρέπεται να συνδεθεί απευθείας στην ασπίδα.

Μετά από αυτή την εγκατάσταση, σύμφωνα με το PUE, ο προστατευτικός ζυγός πρέπει να γειωθεί ξανά. Για να γίνει αυτό, οι κανόνες προτείνουν τη χρήση της φυσικής γείωσης. Μετά την εργασία, πρέπει να ελέγξετε την αντίσταση της εγκατεστημένης συσκευής γείωσης και να συνδεθείτε στο δίαυλο.

Είναι δυνατόν να διαιρέσετε τον αγωγό PEN στον γενικό ηλεκτρικό πίνακα

Δεν συνιστάται να το κάνετε μόνοι σας λόγω της αντίφασης του EMP και τους ακόλουθους λόγους:

 • Ο αγωγός PE μετά το διαχωρισμό πρέπει να ξαναγεμίζει. Το κάνει στο πινέλο στο πάτωμα είναι αδύνατο. Μόνο στον κεντρικό πίνακα, όπου εγκαθίσταται ένας εισαγωγικός διακόπτης, παρέχοντας ηλεκτρικό ρεύμα για ολόκληρο το σπίτι.
 • Απαγορεύεται να παραβιάζεται η διάταξη ηλεκτρικών στοιχείων που έχουν υιοθετηθεί από ορισμένες αρχές. Μια τέτοια ενέργεια, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα οδηγήσει σε σημαντικό πρόστιμο. Επομένως, ο διαχωρισμός του αγωγού PEN θα πρέπει να παρέχεται στην κατάλληλη ηλεκτρική υπηρεσία.

Τώρα υπάρχει σταδιακή ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής βιομηχανίας σε πολυώροφα κτίρια. Αυτή η διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρα και εξαρτάται άμεσα από τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων. Κατά την αντικατάσταση ενός παλαιού ή την εγκατάσταση ενός νέου ηλεκτρικού πίνακα, ο αγωγός PEN διαιρείται σε ελαστικά PE και N. Ταυτόχρονα, όλες οι ενέργειες πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην είσοδο του σπιτιού. Πολλοί οργανισμοί που εκτελούν αυτό το είδος εργασίας δεν συμμετέχουν σε πάνελ που είναι εγκατεστημένοι σε κάθε όροφο.

Η ακολουθία διαχωρισμού του αγωγού PEN "από το μηδέν"

Για να κατανοήσετε την ορθότητα αυτής της διαδικασίας, είναι απαραίτητο να εξοικειωθείτε με ένα παράδειγμα της ακολουθίας του. Ελλείψει κατάλληλης εκπαίδευσης και εισαγωγής σε ηλεκτρικές εργασίες, δεν συνιστάται η διεξαγωγή της διαδικασίας από τον εαυτό σας.

 1. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία πριν από την εγκατάσταση. Για να γίνει αυτό, απλά μεταφέρετε τον αυτόματο διακόπτη, ο οποίος είναι ο κύριος, στην κάτω θέση. Αφού απενεργοποιηθεί, είναι απαραίτητο να ελέγξετε την απουσία επικίνδυνων δυνατοτήτων με τη βοήθεια του κατσαβιδιού δείκτη.
 2. Μπορείτε να προχωρήσετε στην εγκατάσταση ελαστικών. Χρησιμοποιήστε ειδικές πλάκες από χαλκό ή αλουμίνιο με έτοιμες τρύπες. Εάν δεν τους έχετε έτοιμοι, μπορείτε να τους κάνετε μόνοι τους, κανονικός χάλυβας, στον οποίο οι τρύπες γίνονται με τη βοήθεια ενός τρυπανιού και ενός τρυπανιού, θα χωρέσει.
 3. Ο μηδενικός δίαυλος λειτουργίας είναι συνδεδεμένος στην ασπίδα μέσω των μονωτήρων. Αυτό γίνεται για λόγους ασφαλείας, καθώς υπάρχουν βραχυκύκλωμα στα κουτιά διακλάδωσης, στα οποία το μηδέν καίγεται και έρχεται σε επαφή με τη φάση. Ο αυτόματος διακόπτης σε αυτήν την κατάσταση δεν λειτουργεί, αλλά ο μηδενικός δίαυλος θα ενεργοποιηθεί.
 4. Το δεύτερο λεωφορείο, που εκτελεί το ρόλο της γείωσης, μπορεί να συνδεθεί απευθείας στην ασπίδα χωρίς τη χρήση μονωτικών. Αφού στερεώσετε, στο ελαστικό εργασίας και στο ελαστικό γείωσης, πρέπει να τοποθετήσετε την αντίστοιχη σήμανση. Σύμφωνα με τα πρότυπα ΠΟΥ, το μηδέν πρέπει να σημειώνεται με μπλε χρώμα και ένα ειδικό σήμα εγκαθίσταται στο έδαφος. Για να μην χάνετε χρόνο, μπορείτε να αγοράσετε σημάδια γείωσης και μηδέν σε ένα κατάστημα ειδικευμένο σε ηλεκτρικά προϊόντα.
 5. Μεταξύ των πτερυγίων, πρέπει να στερεώσετε τον βραχυκυκλωτήρα. Για τους σκοπούς αυτούς, επίσης κατάλληλη πλάκα, κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με το ελαστικό.

Είναι σημαντικό! Μην χρησιμοποιείτε μια ένωση από αλουμίνιο και χαλκό. Η επαφή αυτών των δύο μετάλλων οξειδώνεται με την πάροδο του χρόνου και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

 • Σε μια μηδενική πλάκα, με βιδωτές συνδέσεις, μόνο μηδενικοί αγωγοί στερεώνουν. Τέτοια σύρματα πρέπει επίσης να επισημαίνονται μπλε ή μπλε. Τα καλώδια γείωσης (με πράσινη-κίτρινη μόνωση) τοποθετούνται στο προστατευτικό ζυγό. Όταν βιδώνετε, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ροδέλες ή ότι δεν θα επιτευχθεί η απαιτούμενη επαφή.
 • Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι καλύτερο να μην εκτελεστεί η παραπάνω διαδικασία, χωρίς να έχουν γνώση και εμπειρία στον τομέα της ηλεκτρικής ή ηλεκτρολογίας.

  Τα πιο συχνά σφάλματα στο διαχωρισμό του αγωγού PEN

  Κατά την εκτέλεση του διαχωρισμού του αγωγού PEN από τον εαυτό σας, είναι απαραίτητο να τηρείτε αυστηρά τη σωστή ακολουθία αυτής της διαδικασίας. Για να επιτευχθεί η πιο αξιόπιστη επαφή όλων των συνδέσεων, χρησιμοποιήστε ηλεκτρικά υλικά υψηλής ποιότητας και διαθέτετε ένα αξιόπιστο εργαλείο που εξοικονομεί χρόνο.

  Το πιο συνηθισμένο λάθος είναι να συνδέσετε το μηδέν εισόδου με το δίαυλο, το οποίο θα χρησιμεύσει ως γείωση. Υπάρχει μια αντίστοιχη ρήτρα στο OES, υποδεικνύοντας ότι το μηδέν εισόδου πρέπει να συνδεθεί στον μηδενικό δίαυλο και όχι στο προστατευτικό. Επομένως, μετά την εργασία, θα πρέπει να δώσετε προσοχή στη σύνδεση και να ελέγξετε τα πάντα ξανά.

  Ως jumper πολύ συχνά χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε υλικό που βρισκόταν κάτω από τον βραχίονα, χωρίς προσοχή στην ποιότητά του. Ένα τέτοιο σφάλμα θα οδηγήσει σύντομα σε πυρκαγιά και την ανάγκη εγκατάστασης νέου ηλεκτρικού πίνακα. Δεν πρέπει να αποθηκεύσετε σημαντικά θέματα όπως η ηλεκτρική ενέργεια σε ένα σπίτι ή ένα διαμέρισμα.

  Η χρήση κακής ποιότητας μονωτικής ταινίας μπορεί επίσης να είναι επικίνδυνη. Με βραχυπρόθεσμα φορτία πάνω από τις ονομαστικές τιμές, τέτοια ηλεκτρική ταινία μπορεί να λιώσει και η επαφή θα παραμείνει ανοιχτή. Αυτό που αποτελεί ήδη παραβίαση της ηλεκτρικής ασφάλειας και αυξάνει τις πιθανότητες βραχυκυκλώματος. Σε οποιαδήποτε ηλεκτρική εργασία είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε συρρικνωμένο σωλήνα.

  Όταν εργάζεστε με επίπεδες επιφάνειες συχνά συναντάται ένας μεγάλος αριθμός περιστροφών. Αυτή η μέθοδος σύνδεσης είναι ήδη ξεπερασμένη, δίνει κακή ποιότητα επαφής, η οποία, όπως και η χρήση αλουμινίου με χαλκό, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Τώρα υπάρχουν ειδικές υδραυλικές πρέσες που σας επιτρέπουν να συνδέσετε τα καλώδια με τη βοήθεια μανικιών. Το κόστος αυτών των προϊόντων είναι υψηλό, αλλά επιτυγχάνεται η μέγιστη ποιότητα της σύνδεσης. Εάν δεν υπάρχει ένα τέτοιο εργαλείο, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε βιδωτά αρθρώσεις με αρκετές ροδέλες.

  Τρόποι μετακίνησης του πολυώροφου κτιρίου στο σύστημα TN-C-S

  Δεν έχει νόημα να αλλάξουμε το σύστημα TN-C ολόκληρου του σπιτιού, γιατί υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες. Ένα άλλο ερώτημα είναι όταν πρόκειται για επισκευές κεφαλαίου ολόκληρου του σπιτιού.

  Επιλογές για την ανακατασκευή του ηλεκτρικού συστήματος πολυώροφου κτιρίου:

  1. Ανεξάρτητα από το πόσο διακεκριμένοι, αλλά πολλοί κάτοικοι πολυώροφων κτιρίων προτιμούν να περιμένουν. Τώρα στη χώρα, σε ομοσπονδιακό επίπεδο, υπάρχουν προγράμματα για τη διενέργεια επισκευών κεφαλαίου. Στις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μπορείτε να μάθετε εάν το σπίτι είναι σε γραμμή ή όχι και όταν προγραμματίζονται επισκευές.
  2. Δεν μπορείτε να περιμένετε μια σημαντική αναθεώρηση, αλλά πληρώνετε για τις υπηρεσίες μιας εταιρείας που εγκαθιστά ηλεκτρικά δίκτυα. Φυσικά, αυτή η μέθοδος είναι πολύ ακριβή, αφού η εταιρεία θέτει νέες γραμμές, τοποθετώντας συσκευές γείωσης, εγκαθιστώντας νέους ηλεκτρικούς πίνακες. Αλλά εκτός από την ηλεκτρική εργασία, η εταιρεία αναλαμβάνει επίσης το ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο στη συνέχεια διασφαλίζεται ανεξάρτητα σε όλες τις περιπτώσεις. Οι κάτοικοι μπορούν να πληρώσουν μόνο για υπηρεσίες.
  3. Υπάρχει μια επιλογή συνεργασίας. Οι κάτοικοι προσφέρουν μικρότερο ποσό, αλλά θα βοηθήσουν ενεργά στην εργασία. Δυστυχώς, πολλές εταιρείες δεν συμφωνούν σε αυτήν την επιλογή, προτιμώντας να κάνουν τα πάντα από μόνοι τους.

  Εάν καμία από τις παραπάνω επιλογές δεν σας ταιριάζει, τότε μπορείτε να διαιρέσετε ανεξάρτητα τον αγωγό PEN στον ηλεκτρικό πίνακα στην σκάλα. Η δαπάνη ταυτόχρονα θα είναι πολύ μικρότερη από ό, τι κατά την εγκατάσταση του γραφείου εισόδου ολόκληρου του σπιτιού. Εάν πραγματοποιείτε μόνοι σας το έργο, αλλά χρειάζεται μόνο να αγοράσετε προμήθειες, οι τιμές για τις οποίες είναι τώρα μετριοπαθείς.

  Σχέδιο σύνδεσης των αγωγών PE και N με το PEN (διαχωρισμός του PEN - αγωγού)

  Δημοσιεύθηκε στις 5 Μαρτίου 2015 στις 5:41 μ.μ., Δευτ

  Ο αγωγός PEN είναι συνδυασμένος αγωγός μηδενικής (N) και μηδενικής προστασίας (PE) σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με τάση μέχρι 1 kV με νεκρά γειωμένο ουδέτερο.

  Μηδενική λειτουργία - Ν και μηδενική προστασία - Οι αγωγοί PE δεν πρέπει να συνδέονται κάτω από έναν ακροδέκτη, προκειμένου να διατηρηθεί η σύνδεση του προστατευτικού αγωγού στη γη σε περίπτωση καύσης (καταστροφής) των επαφών του σφιγκτήρα.

  Απαγορεύεται ο συνδυασμός των προστατευτικών και μηδενικών αγωγών μετά τον διαχωρισμό του αγωγού PEN στην είσοδο του κτιρίου.

  Η διατομή του αγωγού PEN πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 mm 2 για το χαλκό ή 16 mm για το αλουμίνιο.

  Απαγορεύεται η τοποθέτηση επαφών διακόπτη και στοιχείων χωρίς επαφή στις αλυσίδες των αγωγών PE και PEN. Μόνο συνδέσεις και συνδέσεις ειδικά σχεδιασμένες για το σκοπό αυτό επιτρέπονται, οι οποίες μπορούν να αποσυναρμολογηθούν με ένα εργαλείο.

  PEN αγωγός.

  /5.3./ Το ηλεκτρικό ρεύμα προστατευτική λειτουργία στατικής φάσης και του ουδέτερου αγωγού μπορεί να συνδυαστούν σε ένα μονό αγωγό (ΡΕΝ-αγωγό) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • εάν η διατομή του δεν είναι μικρότερη από 10 mm2 για το χαλκό ή 16 mm2 για το αλουμίνιο και το θεωρούμενο τμήμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης δεν προστατεύεται από προστατευτικές συσκευές αποκοπής που αντιδρούν στα διαφορικά ρεύματα.
  • εάν, ξεκινώντας από οποιοδήποτε σημείο τοποθέτησης, οι μηδενικοί και μηδενικοί αγωγοί προστασίας χωρίζονται, απαγορεύεται να τα συνδυάσετε πέρα ​​από αυτό το σημείο. Σε σημείο διαχωρισμού θα πρέπει να υπάρχουν χωριστοί σφιγκτήρες ή ελαστικά με μηδενικούς και μηδενικούς αγωγούς προστασίας.

  Ο αγωγός PEN, που συνδυάζει τις λειτουργίες του προστατευτικού και του προστατευτικού, θα πρέπει να συνδεθεί με τον ακροδέκτη που προορίζεται για τον προστατευτικό αγωγό.

  /5.4./ Τα αγώγιμα εξαρτήματα τρίτων δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως μοναδικοί αγωγοί PEN.

  /5.5./ Στο κύκλωμα του αγωγού PEN επιτρέπεται να εγκατασταθούν διακόπτες οι οποίοι ταυτόχρονα με την αποσύνδεση του αγωγού PEN αποσυνδέουν όλους τους αγωγούς υπό τάση.

  /5.6./ Επιτρέπεται η χρήση αγωγών PEN των γραμμών φωτισμού για την εξαφάνιση ηλεκτρικού εξοπλισμού που τροφοδοτείται από άλλες γραμμές, εφόσον όλες αυτές οι γραμμές τροφοδοτούνται από έναν μετασχηματιστή, η αγωγιμότητα τους πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου και αποκλείεται η δυνατότητα αποσύνδεσης των αγωγών PEN κατά τη λειτουργία άλλων γραμμών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι διακόπτες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αποσύνδεση των αγωγών PEN μαζί με τους αγωγούς φάσης.

  /5.7./ σε μέρη όπου η μη-μονωμένα ΡΕ και ΡΕΝ-μορφή ηλεκτρικών αγωγών μπορεί ζευγάρι ή μπορεί να βλάψει τη μόνωση των αγωγών φάσεων, ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ηλεκτρικού τόξου μεταξύ του γυμνού ΡΕ ή ΡΕΝ-αγωγό και στα εκτεθειμένα αγώγιμα τμήματα (HRE) ή μια πλευρά των αγώγιμων μερών (HRC) Για παράδειγμα, κατά την τοποθέτηση συρμάτων σε σωλήνες, αγωγούς, δίσκους, αγωγοί PE και PEN θα πρέπει να έχουν μόνωση ισοδύναμη με εκείνη των αγωγών φάσης.

  /5.8./ Δεν επιτρέπεται η χρήση αγωγών PEN στα κυκλώματα παροχής ρεύματος μονοφασικών ηλεκτρικών καταναλωτών. Για την παροχή τέτοιων ηλεκτρικών καταναλωτών ως μηδενικός αγωγός (Ν-αγωγός), πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας χωριστός τρίτος αγωγός συνδεδεμένος με τον αγωγό PEN στο κιβώτιο διακλάδωσης, συσκευή συσκευασίας χαμηλής τάσης.

  Εκσυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου σε οικιστική κατοικία. Μετατρέψτε το σύστημα TN-C στο σύστημα TN-C-S

  Τα περισσότερα παλιά σπίτια και διαμερίσματα χρησιμοποιούν ηλεκτρικό δίκτυο δύο συρμάτων (σύστημα TN-C). Σε ένα τέτοιο σύστημα, οι μηδενικοί και μηδενικοί αγωγοί προστασίας συνδυάζονται σε ένα σε όλο το δίκτυο. Το σύστημα TN-C δεν συμμορφώνεται με τα τρέχοντα πρότυπα ηλεκτρικής ασφάλειας. Η λειτουργία των ηλεκτρικών δικτύων που βασίζονται στο σύστημα TN-C συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα κτίρια. Είναι σαφές ότι δεν είναι πάντα δυνατή η πλήρης αντικατάσταση όλων των στοιχείων του δικτύου. Πώς να διασφαλίσουμε την ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρικών δικτύων με ελάχιστες απώλειες; Η απλούστερη και πιο πρακτική επιλογή είναι να μετατρέψετε το σύστημα TN-C σε σύστημα TN-C-S.

  Το σύστημα TN-C-S σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε με ασφάλεια σύγχρονες συσκευές με βύσματα τριών οδόντων (ευρώ), καθώς και σύγχρονα μέσα προστασίας, όπως το UZO.

  Γενικές έννοιες

  Για μια σαφέστερη κατανόηση και αντίληψη του υλικού, εξετάζουμε δύο τύπους ηλεκτρικών δικτύων. Εξωτερικό δίκτυο τροφοδοσίας - γραμμές μεταφοράς ενέργειας (γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας), μέσω των οποίων ρέει η ηλεκτρική ενέργεια στο σπίτι μας.

  Η φωτογραφία που ακολουθεί δείχνει ένα κομμάτι μιας γραμμής ηλεκτρικής γραμμής πόλης που τροφοδοτεί οικιστικά κτίρια στο δρόμο μου. Σε μια τυπική περίπτωση, χρησιμοποιήστε τέσσερις μονωτήρες (ρολό) τοποθετημένους σε ένα στήριγμα. Οι τρεις ανώτεροι μονωτήρες χρησιμοποιούνται για αγωγούς φάσης (με σήμανση L1, L2, L3) και ο κάτω μονωτήρας χρησιμοποιείται για τον ουδέτερο αγωγό (που υποδεικνύεται με το γράμμα Ν). Με μονοφασική παροχή ρεύματος, ένα σπίτι λαμβάνει ηλεκτρική ενέργεια μέσω δύο συρμάτων (η φωτογραφία δείχνει την εξερχόμενη γραμμή (L1 - N), με τροφοδοσία τροφοδοσίας, το σπίτι έχει 4 καλώδια, δηλαδή και τα τέσσερα σύρματα που χρησιμοποιούνται.

  Έτσι, μια γραμμή αέρα της πόλης (VL) είναι ένα σύστημα τεσσάρων συρμάτων (που υποδηλώνεται με ένα συνδυασμό γραμμάτων TN-C), στον οποίο ο αγωγός Ν (στη σύγχρονη ορολογία PEN) συνδυάζει τις λειτουργίες ενός προστατευτικού και προστατευτικού αγωγού. Το σύστημα αυτό (TN-C), παρά τις σημαντικές ελλείψεις του, επιτρέπεται για εξωτερικά δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Αλλά εδώ είναι αδύνατο να το χρησιμοποιήσετε μέσα στις εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα κανονιστικά έγγραφα.

  Το εσωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο (ενδοκοινοτικό δίκτυο) είναι ένα ηλεκτρικό δίκτυο που είναι χτισμένο μέσα στο σπίτι, μέσω του οποίου οι καταναλωτές στο οικιστικό σπίτι και στα κτίρια διαθέτουν ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς και τον φωτισμό των χώρων του σπιτιού και των εξωτερικών χώρων.

  Όπως προαναφέρθηκε, απαγορεύεται η χρήση του συστήματος TN-C εντός κατοικιών. Επιτρέπεται μόνο η χρήση του συστήματος TN-C-S. Αρκετοί λόγοι:

  • Η αδυναμία του συστήματος TN-C να παρέχει την απαιτούμενη ηλεκτρική ασφάλεια για τους κατοίκους του σπιτιού και την ασφάλεια του ίδιου του κτιρίου.
  • Η αδυναμία χρήσης (τουλάχιστον πλήρους) σύγχρονων προστατευτικών διατάξεων.
  • Η αδυναμία σωστής και ασφαλούς σύνδεσης των σύγχρονων οικιακών συσκευών (τηλεόραση, πλυντήριο, ψυγείο, κλπ.).

  Για λόγους σαφήνειας, εξετάστε τη σύνδεση στο εσωτερικό δίκτυο τροφοδοσίας των σύγχρονων οικιακών συσκευών, το οποίο διαθέτει ένα τριών πόλων βύσμα (συνήθως αναφέρεται ως βύσμα ευρώ). Με μια μονοφασική τροφοδοσία οικιακής κατοικίας, δύο καλώδια έρχονται στο σπίτι (φάση και μηδέν), όπως φαίνεται στην παραπάνω φωτογραφία. Για σωστή και ασφαλή σύνδεση των οικιακών συσκευών που διαθέτουν βύσμα, χρειάζεστε τρία καλώδια, φάση (L), μηδενική (N) και προστατευτική (PE). Όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία στα αριστερά.

  Έτσι, στην περίπτωση της σύνδεσης των οικιακών συσκευών σε ένα καλώδιο δύο καλωδίων εξοπλισμού θα λειτουργήσει. Μια τέτοια σύνδεση των σύγχρονων οικιακών συσκευών είναι χαρακτηριστική για παλιά πολυκατοικίες. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει μια πραγματική απειλή ηλεκτροπληξίας. Γιατί Αν κοιτάξετε το διάγραμμα καλωδίωσης μέσα στην ίδια τη συσκευή (πλυντήριο, ψυγείο κλπ.), Τότε θα δούμε ότι το τρίτο προστατευτικό καλώδιο (PE) που προέρχεται από το βύσμα είναι συνδεδεμένο με το περίβλημα του εξοπλισμού. Η φωτογραφία στα δεξιά δείχνει τη σύνδεση του προστατευτικού αγωγού μέσα στο μηχάνημα συγκόλλησης (κυκλικό λευκό). Άλλος ηλεκτρικός εξοπλισμός (πλυντήριο ρούχων, ψυγείο, κ.λπ.) συνδέονται με τον ίδιο τρόπο. Λόγω μιας τέτοιας σύνδεσης, η θήκη της ηλεκτρικής συσκευής προστατεύεται πάντοτε από την εμφάνιση υψηλής (φάσης) τάσης σε αυτήν. Όπως συμβαίνει σε περίπτωση βλάβης (βλάβης) της μόνωσης και της εμφάνισης τάσης φάσης στη θήκη του οργάνου, ο διακόπτης θα λειτουργεί (είτε με ρεύμα βραχυκυκλώματος είτε με ρεύμα διαρροής) και αποσυνδέει την ελαττωματική συσκευή. Αυτό εξαλείφει την πιθανότητα τραυματισμού του ανθρώπου από ηλεκτρικό ρεύμα σε περίπτωση ελαττωματικού εξοπλισμού.

  Δυστυχώς, στην πράξη η κατάσταση είναι η εξής:

  • Οι άνθρωποι παρουσιάζουν (ή αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν) τον πιθανό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας όταν χρησιμοποιούν ένα παλιό ηλεκτρικό δίκτυο με δύο καλώδια στο σπίτι.
  • Αρχίστε να προσπαθείτε να "λύσετε το πρόβλημα" με δημοφιλείς μεθόδους.

  Για παράδειγμα, στο Internet, εκφράζεται η ιδέα να συνδυάζονται (συνδέονται) οι επαφές των αγωγών N και PE σε μια έξοδο. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, η περίπτωση των ηλεκτρικών συσκευών θα κατοχυρωθεί και θα διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων. Κάνοντας αυτό κατηγορηματικά είναι αδύνατο, καθώς η πιθανότητα ηλεκτροπληξίας αυξάνεται σημαντικά. Για να καταλάβω γιατί, σας συνιστώ να δείτε το άρθρο μου "Ηλεκτρικές εργασίες στο σπίτι - σύμφωνα με το βρετανικό πρότυπο."

  Έτσι, για την ασφαλή σύνδεση του ηλεκτρικού εξοπλισμού στο σπίτι με τη δυνατότητα χρήσης σύγχρονων προστατευτικών συσκευών (UZO), απαιτείται ο εκσυγχρονισμός (ανακατασκευή) του ηλεκτρικού δικτύου σε οικιακό σπίτι.

  Μετατρέψτε το σύστημα TN-C στο σύστημα TN-C-S

  Τα κυριότερα σημεία για τον εκσυγχρονισμό του οικιακού δικτύου είναι τα εξής:

  • Με ένα μονοφασικό τροφοδοτικό κατοικίας (διαμέρισμα), είναι απαραίτητο να μεταβείτε από ένα διμερές δίκτυο εξωτερικών δικτύων (αγωγοί L, PEN) σε ένα τριπλό δίκτυο εντός του σπιτιού (αγωγοί L, N, PE).
  • Όταν η ισχύς των τριών φάσεων και η παρουσία των καταναλωτών σπίτι μονοφασικές (που είναι σχεδόν πάντα η περίπτωση) πρέπει να συνεχιστεί και τέσσερις-εξωτερικού δικτύου (L1, L2, L3, PEN) στα δίκτυα πέντε συρμάτων σε κτίρια κατοικιών (L1, L2, L3, N, PE).

  Για λόγους σαφήνειας, εξετάστε τη διαδικασία διαχωρισμού του αγωγού PEN με τη μορφή της ακόλουθης υπό όρους εικόνας:

  Όπως φαίνεται από το σχήμα, η διαδικασία διαχωρισμού του αγωγού PEN σε δύο χωριστούς αγωγούς (ΡΕ και Ν), τόσο για μονοφασική όσο και για τριφασική, είναι ουσιαστικά η ίδια. Παρόλο που πρέπει να σημειωθεί ότι με τροφοδοσία στο σπίτι, η σύνδεση τριφασικών καταναλωτών (π.χ. κυκλικού πριόνι ή μπετονιέρα) θα διαφέρει από τη σύνδεση μονοφασικών καταναλωτών (τηλεόραση, ψυγείο κ.λπ.)

  Επιστρέφοντας στην εικόνα μας σημειώνουμε τα εξής:

  Προκειμένου να μετατραπεί σωστά το σύστημα TN-C σε σύστημα TN-C-S, πρέπει να πληρούνται και να λαμβάνονται υπόψη ορισμένες απαιτήσεις:

  1. Επιλέξτε το σωστό μέρος για να διαχωρίσετε τον αγωγό PEN στην ηλεκτρική εγκατάσταση.
  2. Μην επιτρέπετε τη σύνδεση των αγωγών N και PE (στο σημείο διαχωρισμού) κάτω από ένα μπουλόνι.
  3. Μετά το διαχωρισμό του αγωγού PEN σε αγωγούς ΡΕ και Ν σε ηλεκτρική εγκατάσταση, οι τελευταίοι δεν πρέπει να έχουν ηλεκτρική επαφή μεταξύ τους.
  4. Σε καμία περίπτωση ο προστατευτικός αγωγός PE δεν θα πρέπει να σπάσει ένα κύκλωμα ή συσκευές διακοπτών εγκατεστημένες σε αυτό το κύκλωμα.

  Είναι επίσης σημαντικό να κατανοήσουμε και να λάβουμε υπόψη ότι το σύστημα TN-C-S είναι ένας συνδυασμός των συστημάτων TN-C και TN-S.

  Δηλαδή, στο σημείο στο σημείο διαχωρισμού στην ηλεκτρική εγκατάσταση (στο σχήμα, το σημείο διαχωρισμού υποδεικνύεται από το ελαστικό), διατηρεί όλα τα μειονεκτήματα που είναι εγγενή στο σύστημα TN-C.

  Πρακτική απόδοση της εργασίας

  Επιλογή του σημείου διαχωρισμού του αγωγού PEN σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση

  Ο βέλτιστος χώρος διαχωρισμού του αγωγού PEN είναι:

  1. Στο εισαγωγικό ντουλάπι στην πρόσοψη του σπιτιού.
  2. Στο γραφείο λογιστικής και διανομής μέσα σε ένα κτίριο κατοικιών.

  Επιπλέον, κατά την εργασία, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι, ανάλογα με το υλικό από το οποίο κατασκευάζεται το ερμάριο (αγώγιμο ή διηλεκτρικό), η απόδοση της εργασίας θα είναι κάπως διαφορετική. Επομένως, θεωρούμε την απόδοση της εργασίας και για τις δύο περιπτώσεις (σε μεταλλικό ερμάριο και σε πλαστικό κουτί).

  Διαχωρισμός του αγωγού PEN στο μεταλλικό ερμάριο λογιστικής και διανομής

  Λαμβάνοντας υπόψη την ευκολία εκτέλεσης εργασιών, την εξοικονόμηση υλικών (το τετραπύρηνο καλώδιο ήταν διαθέσιμο, το καλώδιο των πέντε πυρήνων έπρεπε να αγοραστεί), έκανα τον διαχωρισμό των αγωγών PEN στον πίνακα λογιστικής και διανομής μέσα στο σπίτι.

  Τα κύρια τμήματα του έργου παρουσιάζονται στην παρακάτω φωτογραφία, καθώς και σύντομες επεξηγήσεις σε αυτά.

  Η βάση επί της οποίας εγκαθίσταται ο εξοπλισμός είναι μια μεταλλική (χαλύβδινη, αγώγιμη) δομή που είναι τοποθετημένη σε ένα μεταλλικό ερμάριο με τέσσερις (αγώγιμες) προεξοχές.

  Επεξήγηση της φωτογραφίας:

  1. - το σημείο σύνδεσης του αγωγού PEN, το οποίο εισάγεται στο σπίτι ως μέρος του χάλκινου καλωδίου ισχύος (4 × 10 mm2) και είναι στερεωμένο στη βάση χάλυβα του θαλάμου μέτρησης και διανομής.

  2. - καλώδιο εγκατάστασης χαλκού (τμήμα 10 mm2), το οποίο παρέχει ηλεκτρική σύνδεση του αγωγού PEN στην ταβέρνα (4).

  3. - Η σύνδεση του καλωδίου εγκατάστασης 2 πρέπει να είναι αξιόπιστη και να εκτελείται προσεκτικά. Σε αυτή την περίπτωση, στο σημείο 3, γίνεται με βίδα και στο σημείο 1 είναι προσαρτημένο μέσω ενός συμπιεσμένου άκρου που είναι προσαρτημένο στην προεξοχή της χαλύβδινης βάσης του θαλάμου κάτω από το παξιμάδι.

  4. - Ο κύριος δίαυλος εδάφους (4). Από τα χαρακτηριστικά γνωρίζω τα εξής. Στο χαλύβδινο σημείο της ταβέρνας συνδέεται με δύο βίδες. Η βάση στο σημείο σύνδεσης του κορμού πρέπει να καθαρίζεται από το εργοστασιακό χρώμα (για καλύτερη επαφή). Ο αριθμός των ελεύθερων βιδών (θέσεων) στον κύριο δίαυλο γείωσης για τη σύνδεση των προστατευτικών αγωγών PE των καταναλωτών ομίλων είναι προτιμότερο να ληφθεί με περιθώριο (η φωτογραφία παρακάτω δείχνει τα σημεία 1-11 για τη σύνδεση).

  Επιπλέον, για αξιόπιστη σύνδεση της λογιστικής κύτους χάλυβα και ερμάριο ελέγχου στο κύκλωμα γείωσης, θα χρησιμοποιηθεί ένα ξεχωριστό πρόσθετο αγωγό (Ξεκινά το ερμάριο από κάτω και στερεώνεται στα κάτω βάσεις ερμάριο φουρκέτα) από το κύριο δυναμικό σύστημα εξίσωσης, η οποία απεικονίζεται με περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω στη φωτογραφία.

  Η τοποθέτηση ενός επιπρόσθετου αγωγού PE στον πυθμένα της θήκης γίνεται παρόμοια με τα παραπάνω.

  Η στιγμή διαχωρισμού του κοινού αγωγού PEN σε δύο ξεχωριστούς ανεξάρτητους αγωγούς N και PE εμφανίζεται στην παρακάτω επιλογή φωτογραφιών. Τι είναι σημαντικό να προσέξουμε;

  Η χαλύβδινη βάση χάλυβα συνδέεται με τον αγωγό PEN. Για διαχωρισμό χρησιμοποιήσαμε:

  • δεξιά επάνω σφήνα του περιβλήματος - για προστατευτικό αγωγό PE (φωτογραφία στα αριστερά)
  • το επάνω αριστερό καρφί του πίνακα - για τον ουδέτερο (λειτουργικό) αγωγό N (φωτογραφία στα δεξιά)

  Επομένως, πληρούται η απαίτηση απαραδέκτου της χρήσεως στον τόπο διαχωρισμού του κοινού μπουλονιού.

  5. - Δίαυλος μηδενικού (εργασίας) αγωγού.

  Όπως γνωρίζουμε, μετά τον διαχωρισμό, οι αγωγοί PE και N δεν θα πρέπει να διασταυρώνονται (έχουν ηλεκτρική επαφή) μεταξύ τους. Για να εξασφαλιστεί η εκπλήρωση αυτής της κατάστασης, χρησιμοποιήθηκε ένας ουδέτερος δίαυλος αγωγών, κατασκευασμένος σε μια βάση διηλεκτρικής, με μια στερέωση σε ένα dinrake.

  Μετά το διαχωρισμό του αγωγού PEN, θα χρησιμοποιήσουμε για τη σύνδεση των καταναλωτών:

  Για σύνδεση μονοφασικών καταναλωτών - τριών αγωγών:

  • Αγωγός φάσης (L), τον οποίο λαμβάνουμε από το αυτόματο σύστημα εξερχόμενης ομάδας.
  • Μηδενικός (εργασίας) αγωγός (N), τον οποίο λαμβάνουμε από το μηδέν κορμό.
  • Ο προστατευτικός αγωγός (PE) λαμβάνεται από τον κύριο διαύλου εδάφους.

  Χαρακτηριστικά σύνδεσης για καταναλωτές τριών φάσεων

  Με τριφασική είσοδο, μετά την εκτέλεση του διαχωρισμού, έχουμε ένα σύστημα 5 συρμάτων. Όμως, σε αντίθεση με τους μονοφασικούς καταναλωτές, δεν χρησιμοποιούμε όλους τους αγωγούς από τους δυνατούς, αλλά μόνο τέσσερις από τους πέντε αγωγούς: τριφασικούς αγωγούς (L1, L2, L3) και τον προστατευτικό αγωγό PE.

  Κάτω από τη φωτογραφία, δείχνει σαφώς πού και πώς μπορείτε να τροφοδοτείτε καταναλωτές μονοφασικού και τριφασικού.

  Διαχωρισμός αγωγών PEN σε πλαστικό κουτί

  Κάτω από τη φωτογραφία παρουσιάζεται ένα παράδειγμα διαχωρισμού του αγωγού PEN σε πλαστικό κουτί. Από τα χαρακτηριστικά γνωρίζω τα εξής. Τα Bob 1 και Bob 2 είναι εγκατεστημένα στο κουτί από τον κατασκευαστή. Καταρχήν, αρκούν για να εκτελέσουν τον διαχωρισμό. Η πρόσθετη ζυγαριά 3 χρησιμοποιείται για την ευκολία εκτέλεσης εργασιών κατά τη διανομή φορτίων μεταξύ των καταναλωτών ομάδας.

  Ο κατάλογος του κύριου εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στο dinrake (από αριστερά προς τα δεξιά):

  • 1 - μηχανή διπλού πόλου
  • 2 - μετρητής μονής φάσης
  • 3 - πολυλειτουργική συσκευή προστασίας (UZM-50) για προστασία από υπέρταση
  • 4 - ομάδα RCD στην ποσότητα των 2 μονάδων. Το πρώτο RCD και δύο εξερχόμενες αυτόματες συσκευές (4, 6) χρησιμοποιούνται για την προστασία των καταναλωτών σε ένα κτίριο κατοικιών. Το δεύτερο σύστημα RCD και η εξερχόμενη μηχανή (7) χρησιμοποιούνται για την προστασία των καταναλωτών στα εξωτερικά κτίρια

  Για να συνδέσουμε τους καταναλωτές του ομίλου, για παράδειγμα σε ένα κτίριο κατοικιών, θα χρησιμοποιήσουμε:

  • Από το εξερχόμενο αυτόματο 5 (ή 6) παίρνουμε τη φάση (L).
  • Από το ζυγό 1 έχουμε τον αγωγό (N) που λειτουργεί (μηδέν).
  • Με το ζυγό 3 τραβήξτε τον προστατευτικό αγωγό (PE).

  Ένα σημαντικό σημείο: για τη σύνδεση των καταναλωτών που βρίσκονται εκτός του σπιτιού, θα χρησιμοποιήσουμε την ακόλουθη σύνδεση:

  • Από το εξερχόμενο αυτόματο 7, παίρνουμε τη φάση (L).
  • Από τη ζυγαριά 1, όπως παραπάνω, έχουμε τον αγωγό (N) που λειτουργεί (μηδέν).
  • Αλλά ο προστατευτικός αγωγός (PE) θα ληφθεί από το δεύτερο RCD (4), στην άκρα δεξιά της φωτογραφίας.

  Δηλαδή, είναι απαράδεκτο για τους καταναλωτές που βρίσκονται εκτός του σπιτιού να χρησιμοποιηθούν ως σύνδεσμος προστατευτικού αγωγού από το ζυγό 3, όπως στην προηγούμενη περίπτωση, δεδομένου ότι αυτοί οι καταναλωτές προστατεύονται από το RCD και τις αυτόματες συσκευές τους.

  Συμπεράσματα

  Αφού ολοκληρωθεί η μετατροπή του συστήματος TN-C σε σύστημα TN-C-S σε ιδιωτικό σπίτι, ο ιδιοκτήτης σπιτιού θα λάβει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  1. Είναι δυνατή η σωστή και ασφαλή σύνδεση όλων των σύγχρονων οικιακών συσκευών στο σπίτι.
  2. Με τη σωστή χρήση και χρήση προστατευτικών διατάξεων απενεργοποίησης (RCD), ειδικότερα:
  • Η χρήση μιας συσκευής συναγερμού πυρκαγιάς στο σπίτι.
  • Χρήση χωριστού UZO για ομάδες και μεμονωμένους καταναλωτές και ομάδες ροζέτ.

  Μπορούμε να έχουμε ένα σχεδόν τέλειο, από την άποψη της ασφάλειας, σύστημα για την τροφοδοσία ενός κτιρίου κατοικιών.

  1. Το τελευταίο, πολύ σημαντικό σημείο, το οποίο λίγοι άνθρωποι δίνουν προσοχή. Μόνο μετά τη μετατροπή του συστήματος TN-C στο σύστημα TN-C-S, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα εξισορρόπησης δυναμικού στην ηλεκτρική εγκατάσταση ενός οικισμού για την ασφάλεια των κατοίκων του σπιτιού και του ίδιου του κτιρίου. Σε αυτή την περίπτωση, σημειώνουμε το ακόλουθο σημείο. Το προστατευτικό αγωγό ΡΕ, το οποίο χρησιμοποιήσαμε για την ασφαλή σύνδεση των οικιακών συσκευών, εκτός από την κύρια λειτουργία της στην περίπτωση του δυναμικού συστήματος εξισορροπήσεως μέσα στο σπίτι επιπλέον λειτουργεί ως εξίσωση δυναμικού μεταξύ των φυσικών αγώγιμα μέρη του σπιτιού (κτιριακές δομές, βοηθητικά προγράμματα) και αγώγιμα τμήματα του ηλεκτρικού εξοπλισμού (πλύσιμο σώματος αυτοκίνητο, ψυγείο, κλπ.).