Φωτισμός

    Ονομασία L και N σε ηλεκτρικά

    • Φωτισμός

    RozetkaOnline.ru - Ηλεκτρικά στο σπίτι: άρθρα, σχόλια, οδηγίες!Ονομασία L και N σε ηλεκτρικά
    Κάθε χρόνο, προσπαθώντας να συνδέσετε τον πολυέλαιο ή απλίκες, αισθητήρα φωτός και κίνησης, εστίες και απορροφητήρα, θερμοστάτη θέρμανσης δαπέδου ή τροφοδοτικό LED λωρίδα, καθώς και κάθε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό, μπορείτε να δείτε τις ακόλουθες σημάνσεις κοντά στους ακροδέκτες σύνδεσης - L και N.