Επιλογή διακόπτων QF1-QF3

  • Καλώδια

Επιλέξτε τους διακόπτες κυκλώματος QF1-QF3. Εξετάστε ένα διακόπτη ABB S201MT-B10 (αριθμός καταλόγου 2CDS271006R0105). Ο διακόπτης πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) τη φύση του ρεύματος κυκλώματος ισχύος: AC

2) τον αριθμό των πόλων: 1

3) Ονομαστική τάση διακόπτη: Uβαθμολογία off ≥ Uαριθ. nagr = 230 V

4) το ονομαστικό ρεύμα φορτίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ονομαστικό ρεύμα της συσκευής: Iβαθμολογία off ≥ Inom.2-4 = 6.2 Α

5) το μη αποσυνδεόμενο ρεύμα της θερμικής απελευθέρωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το επιτρεπόμενο ρεύμα του καλωδίου για μεγάλο χρονικό διάστημα: Iζεστό ≤ Iγια επιπλέον 2-4 = 19 Α

6) το στιγμιαίο ρεύμα ρύθμισης δεν πρέπει να υπερβαίνει το υπολογισμένο ρεύμα βραχυκυκλώματος: Israb (1) = 233 Α

7) Διακοπή χωρητικότητας του διακόπτη: Ics > Ιkz (3) (1) = 233 Α

Τα αποτελέσματα των δοκιμών του διακόπτη συνοψίζονται στον Πίνακα 3.1.

3SB3901-1QF

Περιγραφή

Επαφείς, ρελέ, διακόπτες, κουμπιά και ενδεικτικές λυχνίες, τερματικοί διακόπτες 3SB3901-1QF

Ο επαγωγέας SIEMENS χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του κυκλώματος ισχύος κατά την εκκίνηση ηλεκτρικών κινητήρων διαφόρων δυνατοτήτων, καθώς και για την απενεργοποίηση / ενεργοποίηση των μη επαγωγικών φορτίων.

Τα κουμπιά και οι ενδεικτικές λυχνίες της SIEMENS σάς δίνουν τη δυνατότητα να δώσετε εντολές από άτομο σε συσκευή και να δώσετε ανατροφοδότηση μεταξύ της συσκευής και του ατόμου που χρησιμοποιεί σήματα.

Τα φώτα ένδειξης και οι ενδείξεις κουμπιών Η SIEMENS είναι εξοπλισμένη με τις πιο σημαντικές λειτουργίες κλειδιού στην επικοινωνία μεταξύ ενός ατόμου και μιας συσκευής.

Επαφείς από την εταιρεία SIEMENS - μία από τις πιο αξιόπιστες στη ρωσική αγορά.

Ο χρονοδιακόπτης SIEMENS SIRIUS είναι αξιοσημείωτος για την ευκολία προσαρμογής του, η οποία πραγματοποιείται με έναν επιλογέα jog.

Οι βιομηχανικοί τερματικοί διακόπτες SIEMENS με σχεδιασμό μπλοκ είναι βολικοί στη χρήση λόγω της υψηλής ευελιξίας και αξιοπιστίας τους.

Οι διακόπτες κυκλώματος SIEMENS είναι εφοδιασμένοι με προστασία ηλεκτρικών δικτύων από την εμφάνιση βραχυκυκλωμάτων, υπερτάσεων τάσης και.

Τα χρονικά ρελέ SIEMENS SIRIUS χρησιμοποιούνται σε όλες τις διαδικασίες ρύθμισης, διακοπής, ρύθμισης και κυκλώματος εκκίνησης όπου απαιτείται χρονική καθυστέρηση.

Αγοράστε τον εξοπλισμό SIEMENS 3SB3901-1QF, η τιμή του οποίου θα μειωθεί, χάρη στο σύστημα προσωπικών εκπτώσεων, μπορείτε στην εταιρεία "MARK".

Για τυχόν ερωτήσεις όπως: τεκμηρίωση, προδιαγραφές, εφαρμοσιμότητα, εγκατάσταση, τεχνική περιγραφή, διαβατήριο, αποστολή στις περιοχές, τιμή, εξοπλισμός, παράδοση κλπ., Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας στο τηλέφωνο +7 (495) 56-84.

Διακόπτης Qf1

Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας καθορίζεται με βάση το πλήρες φορτίο ενός τμήματος ελαστικών:

Σύμφωνα με τους όρους [1, σελ. 404], για απελευθερώσεις με βάση το μικροεπεξεργαστή της σειράς MPT5 των αυτόματων μηχανημάτων σειράς "Electron": kzap = 1.1 (το σφάλμα απόκρισης 10% που δηλώνεται από το εργοστάσιο). Όπου το ονομαστικό ρεύμα της απελευθέρωσης υπολογίζεται με (2):

Σύμφωνα με τον όρο (3), σύμφωνα με τον πίνακα 1 [3], αποδεχόμαστε τον αυτόματο διακόπτη "Electron" E06S με την MPT5 τριών σταδίων μικροεπεξεργαστή που παράγεται από το εργοστάσιο "Kontaktor". Ονομαστικό ρεύμα του αυτοματισμού: Inom.a = 800 A; Το ονομαστικό ρεύμα της θερμικής απελευθέρωσης ρυθμίζεται σε:

Irts.nom = kreg * Inom.a; (7)

όπου kreg = 0.8 είναι η επιθυμητή τιμή του ονομαστικού ρεύματος της απελευθέρωσης, πολλαπλάσια του ονομαστικού ρεύματος της μηχανής.

Η τρέχουσα λειτουργία του τρίτου σταδίου προστασίας στο (4):

Η τιμή ρύθμισης της απελευθέρωσης MRI σε χρόνο για ένα ρεύμα υπερφόρτωσης ίση με το 6 φορές το ονομαστικό ρεύμα της απελευθέρωσης επιλέγεται:

Το ρεύμα ενεργοποίησης του δεύτερου σταδίου προστασίας - η τρέχουσα διακοπή με χρονική καθυστέρηση ρυθμίζεται από το επιτρεπόμενο ρεύμα υπερφόρτωσης:

Η προϋπόθεση για την επιλογή της ρύθμισης:

όπου ο συντελεστής απόσβεσης από ρεύματα υπερφόρτωσης για μια απελευθέρωση με βάση τον μικροεπεξεργαστή [1, σελ. 406].

Η τυπική πολλαπλότητα επιλέγεται από έναν αριθμό ρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη την απαίτηση συμμόρφωσης με το χαρακτηριστικό προστασίας του κατώτερου σταδίου:

όπου - σημείο ρύθμισης του δεύτερου σταδίου της λειτουργίας προστασίας σε πολλαπλότητα k.

Η χρονική καθυστέρηση του δεύτερου σταδίου προστασίας επιλέγεται από μια σειρά ρυθμίσεων ίση με:

Η τρέχουσα λειτουργία της διακοπής ρεύματος χωρίς χρονική καθυστέρηση (πρώτο στάδιο προστασίας) δεν ρυθμίζεται και θεωρείται ότι είναι

Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης της τρέχουσας διακοπής, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, δεν υπερβαίνει

Επιλογή της μηχανής εισαγωγής QF1

Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας καθορίζεται με βάση την κατάσταση της μακροπρόθεσμης παροχής ισχύος σε δύο τμήματα του διαύλου όταν αποσυνδεθεί ένας από τους μετασχηματιστές του υποσταθμού

Ένας αυτόματος διακόπτης της σειράς "Electron" είναι αποδεκτός για εγκατάσταση σύμφωνα με τους πίνακες 1, 2 [3] της μονάδας "Kontaktor", με την MPT5 με βάση τον μικροεπεξεργαστή. Η επιλογή του αυτόματου και ο υπολογισμός του χαρακτηριστικού πραγματοποιούνται με τις εκφράσεις (7) - (10), όπως και με το αυτοματοποιημένο QF2.

Ο διακόπτης E25S με Inom.a = 1600 A είναι επιλεγμένος. το ονομαστικό ρεύμα της θερμικής απελευθέρωσης είναι ίσο με (7):

όπου kreg = 0,85 σημείο ρύθμισης του ονομαστικού ρεύματος της απελευθέρωσης, πολλαπλάσια του ονομαστικού ρεύματος της μηχανής.

Η πολλαπλότητα της λειτουργίας του τρίτου σταδίου προστασίας στο (4):

Ρύθμιση του χρόνου απόκρισης του τρίτου σταδίου προστασίας όταν I = 6 * Irts.nom:

Τρέχουσα αποδεκτή υπερφόρτιση σύμφωνα με το σημείο (8):

όπου = 3 - ρύθμιση της δεύτερης λειτουργίας του σταδίου προστασίας σε πολλαπλότητα k.

Η χρονική καθυστέρηση του δεύτερου σταδίου προστασίας επιλέγεται από μια σειρά ρυθμίσεων ίση με:

Ελέγξτε την ευαισθησία των διακοπτών QF1 και QF2

Η ευαισθησία εκτιμάται χρησιμοποιώντας την τιμή του ρεύματος του μεταλλικού μονοφασικού βραχυκυκλώματος πίσω από τον μετασχηματιστή, μειωμένη στην πλευρά της LV, σύμφωνα με το [4, p.31, (11)]

όπου η τάση φάσης είναι 0,4 kV.

η αντίσταση του μετασχηματιστή 630 kVA, μειωμένη στην πλευρά LV για το κύκλωμα σύνδεσης αστέρα / αστέρι με γειωμένο ουδέτερο, σύμφωνα με τον πίνακα. 3 [5].

Για το QF2, παρομοίως:

Επιλογή ασφαλειοθήκης F-F

Η επιλογή του εύτηχου συνδέσμου γίνεται από την κατάσταση:

όπου είναι το ονομαστικό ρεύμα του μετασχηματιστή για την πλευρά ΗV:

Σύμφωνα με τον κατάλογο [5], σ. 20 επιλέγει μια ασφάλεια PCT που κατασκευάζεται από το εργοστάσιο ηλεκτροτεχνικών εγκαταστάσεων του Kursk με

Χρόνος καύσης του ασφαλειοδιακόπτη στο ρεύμα βραχυκυκλώματος δύο φάσεων στο σημείο εγκατάστασης (K5):

καθορίζεται από τις καμπύλες απόκρισης ασφάλειας που δίδονται στο [5]. Σύμφωνα με τις καμπύλες του καταλόγου, ο χρόνος καψίματος δεν υπερβαίνει το 0,01 s.

Διακόπτης Qf1

Σύμφωνα με τον κατάλογο SchneiderElectricActi9 για τις εξερχόμενες γραμμές 5-7, επιλέγουμε το AViC60N16A C 1P (χαρακτηριστικό C). Το σχήμα 2.3 δείχνει την εμφάνιση και τις συνολικές διαστάσεις του επιλεγμένου διακόπτη.

Εικ.2.3. Εμφάνιση και συνολικές διαστάσεις του iC60N

α) εμφάνιση, β) συνολικές διαστάσεις

2.4. Επιλογή Qs0

Επιλέγουμε το QS0, καθώς για το FU0 απαιτείται προσωπικό συντήρησης και αντικατάσταση των ασφαλειών και όταν επιλέγουμε QF0, προκύπτουν δυσκολίες στην εξασφάλιση της επιλεκτικότητας του QF1.

Επιλογή QF1 (QF2) και καλώδια για την κίνηση του ανοίγματος της πύλης.

Το ρεύμα λειτουργίας του ανοίγματος της πόρτας του κινητήρα κίνησης θα είναι

Αποδεχτείτε τον διακόπτη τύπου BA51-25 με.

25Α = Ια > Ιαριθ = 2Α (ικανοποιημένη προϋπόθεση)

Σύμφωνα με [6. σ. 185], επιλέξτε τελικά την αυτόματη μηχανή BA51-25 με τις τεχνικές προδιαγραφές

Καθορίστε τη διατομή του καλωδίου από το ηλεκτρικό μοτέρ που οδηγεί την πόρτα στον τύπο SPH OSHVV-6

Εγώ επιπλέον = 1 · 1,2 · 2 = 2,4 Α

Σύμφωνα με [1, σελ. 51, καρτέλα. 2.6] και [Πίνακας PUE. 1.3.6] επιλέξτε το καλώδιο VVG - 3 x 2.5 με I επιπλέον = 38 Α.

Για να διασφαλιστεί η επιλεκτικότητα της προστασίας της κοινοπραξίας, εγκαθιστάτε ένα διακόπτη προστασίας QF7 cIαριθ = 2.5 και για την προστασία του ΚΤΠ εγκαθιστάτε τον αυτόματο διακόπτη QF11 με τον Iαριθ = 3 Α.

Για να τροφοδοτήσουμε τους ενεργοποιητές ανοίγματος πύλης, εγκαθιστάμε το σημείο ισχύος SP2 τύπου OSHV-6.

Οι επιλεγμένοι διακόπτες κυκλώματος καταγράφονται στον πίνακα 3.

Η μετάδοση ισχύος από τις πηγές ενέργειας στους καταναλωτές είναι αναπόφευκτη απώλεια τάσης.

Η υπερβολική μείωση της τάσης οδηγεί σε απότομη μείωση της φωτεινής ροής και κατά συνέπεια σε αναλογική μείωση του φωτισμού. Έτσι, η απόκλιση τάσης από την ονομαστική κατά 1% οδηγεί σε αλλαγή της φωτεινής ροής των λαμπτήρων LED κατά 1,5%.

Η μακροπρόθεσμη απόκλιση τάσης από την ονομαστική τιμή για τους πλέον απομακρυσμένους λαμπτήρες εσωτερικού φωτισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,5%,

2.12 Έλεγχος φωτισμού εργασίας για απώλειες τάσης:

όπου ΔUεπιπλέον - επιτρεπόμενη τιμή απώλειας τάσης,%.

- (δηλαδή το προϊόν του φορτίου σε απόσταση από το σημείο εφαρμογής του), kW · m.

- σταθερή (c = 77- για γραμμή τριών φάσεων, c = 12,8 για γραμμή μονοφασικού)

- διατομή αγωγού, mm 2.

Μ = 1,56 100 = 156 kW m.

Επιλογή του τμήματος του καλωδίου τροφοδοσίας.

Το τμήμα καλωδίου επιλέγεται από το συνεχές φορτίο φορτίου βάσει των συνθηκών U% U%επιπλέον.

Επιλέξτε ένα καλώδιο τεσσάρων πυρήνων με επιτρεπόμενο ρεύμα φορτίου έως 440 Α (πίνακας G.4) και ένα τμήμα αγωγού 185 mm 2. Αγωγοί χαλκού με πλαστική μόνωση σε θήκη από πολυβινυλοχλωρίδιο (AAShv 3x185 mm 2).

Το τμήμα καλωδίου επιλέγεται από το συνεχές φορτίο φορτίου βάσει των συνθηκών U% U%επιπλέον

Υπολογισμός του ονομαστικού ρεύματος:

Επιλέγουμε δύο καλώδια τεσσάρων πυρήνων με επιτρεπόμενο ρεύμα φορτίου έως 60 Α και τμήμα αγωγού 10 mm 2. Φλέβες αλουμινίου με μόνωση και θήκη από στρώμα PVC (AAShv-1 3x185mm 2).

Ελέγξτε το δίκτυο για απώλεια τάσης

Η επιλεγμένη ενότητα ελέγχεται για απώλεια τάσης. Η απώλεια τάσης στην τριφασική γραμμή καθορίζεται από τον τύπο:

U = Ip (R cos φ + Χ sin φ). Στο (20) [5]

όπου Ip είναι το υπολογιζόμενο ρεύμα γραμμής, Α.

R - αντίσταση γραμμής, Ohm;

X - επαγωγική αντίσταση της γραμμής, Ohm;

cos φ είναι ο συντελεστής ισχύος στο τέλος της γραμμής.

Υπολογισμός ενεργών και επαγωγικών αντιστάσεων γραμμής:

Διακόπτης Qf1

Στην ιστοσελίδα μας οι πληροφορίες του sesaga.ru θα συγκεντρωθούν για την επίλυση των απελπισμένων, με την πρώτη ματιά, καταστάσεων που προκύπτουν για εσάς ή μπορεί να προκύψουν στην καθημερινή ζωή στο σπίτι σας.
Όλες οι πληροφορίες περιλαμβάνουν πρακτικές συμβουλές και παραδείγματα για πιθανές λύσεις σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα στο σπίτι με τα χέρια σας.
Θα αναπτυχθεί σταδιακά, έτσι νέα τμήματα ή επικεφαλίδες θα εμφανιστούν καθώς γράφουμε υλικά.
Καλή τύχη!

Σχετικά με τα τμήματα:

Αρχική ραδιόφωνο - αφιερωμένο στο ερασιτεχνικό ραδιόφωνο. Εδώ θα συγκεντρωθεί το πιο ενδιαφέρον και πρακτικό σχέδιο συσκευών για το σπίτι. Μια σειρά άρθρων σχετικά με τα βασικά της ηλεκτρονικής για αρχάριους ραδιοερασιτέχνες σχεδιάζεται.

Ηλεκτρικά - δοθεί λεπτομερή εγκατάσταση και σχηματικά διαγράμματα σχετικά με την ηλεκτρολογία. Θα καταλάβετε ότι υπάρχουν στιγμές που δεν είναι απαραίτητο να καλέσετε ηλεκτρολόγο. Μπορείτε να λύσετε μόνοι σας τις περισσότερες από τις ερωτήσεις.

Ραδιόφωνο και Ηλεκτρισμός για αρχάριους - όλες οι πληροφορίες στο τμήμα θα είναι απολύτως αφιερωμένες στους αρχάριους ηλεκτρολόγους και ραδιοερασιτέχνες.

Δορυφόρος - περιγράφει την αρχή λειτουργίας και διαμόρφωσης της δορυφορικής τηλεόρασης και του Διαδικτύου

Υπολογιστής - Θα μάθετε ότι αυτό δεν είναι ένα τόσο φοβερό τέρας και ότι μπορείτε πάντα να το αντιμετωπίσετε.

Επισκευάζουμε τους εαυτούς μας - δίνονται ζωηρά παραδείγματα επισκευής οικιακών αντικειμένων: τηλεχειριστήριο, ποντίκι, σίδερο, καρέκλα κλπ.

Οι σπιτικές συνταγές είναι ένα "νόστιμο" τμήμα και είναι απολύτως αφιερωμένο στο μαγείρεμα.

Διάφορα - ένα μεγάλο τμήμα που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Αυτά τα χόμπι, χόμπι, συμβουλές κ.λπ.

Χρήσιμα μικρά πράγματα - σε αυτή την ενότητα θα βρείτε χρήσιμες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων οικιακής χρήσης.

Οι παίκτες στο σπίτι - το τμήμα που αφιερώνεται εξ ολοκλήρου στα παιχνίδια για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα πάντα που συνδέονται με αυτά.

Εργασία των αναγνωστών - στην ενότητα θα δημοσιευτούν άρθρα, έργα, συνταγές, παιχνίδια, συμβουλές αναγνώστη σχετικά με το θέμα της εγχώριας ζωής.

Αγαπητοί επισκέπτες!
Ο ιστότοπος περιέχει το πρώτο μου βιβλίο για ηλεκτρικούς πυκνωτές, αφιερωμένο στους αρχάριους ραδιοερασιτέχνες.

Με την αγορά αυτού του βιβλίου, θα απαντήσετε σχεδόν σε όλες τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τους πυκνωτές που προκύπτουν στο πρώτο στάδιο των ραδιοερασιτεχνικών δραστηριοτήτων.

Αγαπητοί επισκέπτες!
Το δεύτερο βιβλίο μου είναι αφιερωμένο σε μαγνητικούς εκκινητές.

Αγοράζοντας αυτό το βιβλίο, δεν χρειάζεται πλέον να ψάχνετε πληροφορίες για μαγνητικούς εκκινητές. Το μόνο που απαιτείται για τη συντήρηση και τη λειτουργία τους, θα βρείτε σε αυτό το βιβλίο.

Αγαπητοί επισκέπτες!
Υπήρξε ένα τρίτο βίντεο για το άρθρο Πώς να λύσει το sudoku. Το βίντεο δείχνει πώς να λύσει σύνθετο sudoku.

Αγαπητοί επισκέπτες!
Υπήρξε ένα βίντεο για το άρθρο Συσκευή, κύκλωμα και σύνδεση ενός ενδιάμεσου ρελέ. Το βίντεο συμπληρώνει και τα δύο μέρη του άρθρου.

Διακόπτες κυκλώματος Κατηγορίες: A, B, C, και D

Οι αυτόματοι διακόπτες είναι συσκευές που είναι υπεύθυνες για την προστασία ενός ηλεκτρικού κυκλώματος από ζημιές που προκαλούνται από την έκθεση σε μεγάλο ρεύμα. Πολύ ισχυρή ροή ηλεκτρονίων μπορεί να προκαλέσει βλάβες στις οικιακές συσκευές, καθώς και να προκαλέσει υπερθέρμανση του καλωδίου με επακόλουθη ανανέωση και ανάφλεξη. Σε περίπτωση που η γραμμή δεν απενεργοποιηθεί εγκαίρως, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. Συνεπώς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανόνων Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κανόνες Ηλεκτρικής Εγκατάστασης), απαγορεύεται η λειτουργία του δικτύου στο οποίο δεν έχουν εγκατασταθεί οι ηλεκτρικοί διακόπτες. Το AB έχει αρκετές παραμέτρους, ένα από τα οποία είναι το χαρακτηριστικό ρεύματος χρόνου του αυτόματου προστατευτικού διακόπτη. Σε αυτό το άρθρο θα εξηγήσουμε τη διαφορά μεταξύ των διακοπτών κυκλώματος των κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ και για την προστασία των δικτύων που χρησιμοποιούνται.

Χαρακτηριστικά των μηχανών προστασίας δικτύων

Όποια και αν είναι η τάξη ενός διακόπτη κυκλώματος, το κύριο καθήκον του είναι πάντα το ίδιο - να ανιχνεύει γρήγορα την εμφάνιση υπερβολικού ρεύματος και να απενεργοποιεί το δίκτυο πριν το καλώδιο και οι συσκευές που συνδέονται με τη γραμμή έχουν υποστεί ζημιά.

Τα ρεύματα που μπορούν να είναι επικίνδυνα για το δίκτυο χωρίζονται σε δύο τύπους:

  • Ρεύματα υπερφόρτωσης. Η εμφάνισή τους συμβαίνει συχνότερα λόγω της συμπερίληψης στο δίκτυο συσκευών, η συνολική ισχύς των οποίων υπερβαίνει εκείνη που μπορεί να αντέξει η γραμμή. Μια άλλη αιτία υπερφόρτωσης είναι η αποτυχία μιας ή περισσότερων συσκευών.
  • Υπερένταση που προκαλείται από βραχυκύκλωμα. Υπάρχει βραχυκύκλωμα όταν διασυνδέονται οι αγωγοί φάσης και ουδέτερου. Στην κανονική κατάσταση, συνδέονται με το φορτίο χωριστά.

Η συσκευή και η αρχή λειτουργίας του διακόπτη - στο βίντεο:

Υπερέκταση

Το μέγεθός τους συνήθως υπερβαίνει ελαφρώς την ονομαστική τιμή του αυτοματισμού, οπότε η διέλευση ενός τέτοιου ηλεκτρικού ρεύματος κατά μήκος του κυκλώματος, αν δεν παραμείνει πάρα πολύ καιρό, δεν προκαλεί βλάβη στη γραμμή. Από αυτή την άποψη, δεν απαιτείται στιγμιαία απενεργοποίηση σε αυτή την περίπτωση, ενώ η ροή ηλεκτρονίων συχνά συχνά επανέρχεται στο φυσιολογικό. Κάθε AB είναι σχεδιασμένο για μια ορισμένη περίσσεια του ηλεκτρικού ρεύματος στο οποίο ενεργοποιείται.

Ο χρόνος απόκρισης ενός προστατευτικού διακόπτη εξαρτάται από το μέγεθος της υπερφόρτωσης: με μια ελαφρά υπέρβαση του κανόνα, μπορεί να διαρκέσει μία ώρα ή περισσότερο, και με μια σημαντική, μερικά δευτερόλεπτα.

Για την αποσύνδεση της ισχύος κάτω από την επίδραση ενός ισχυρού φορτίου συναντά τη θερμική απελευθέρωση, η οποία βασίζεται σε μια διμεταλλική πλάκα.

Αυτό το στοιχείο θερμαίνεται υπό την επίδραση ενός ισχυρού ρεύματος, γίνεται πλαστικό, σκύβει και προκαλεί αυτόματη ενεργοποίηση.

Ρεύματα βραχυκυκλώματος

Η ροή των ηλεκτρονίων που προκαλείται από βραχυκύκλωμα υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή της διάταξης προστασίας, με αποτέλεσμα η τελευταία να ενεργοποιείται αμέσως, απενεργοποιώντας την ισχύ. Για την ανίχνευση βραχυκυκλώματος και την άμεση απόκριση της συσκευής είναι υπεύθυνη η ηλεκτρομαγνητική απελευθέρωση, η οποία είναι ηλεκτρομαγνητική με πυρήνα. Το τελευταίο, υπό την επίδραση του υπερβολικού ρεύματος, επηρεάζει άμεσα τον διακόπτη, προκαλώντας την εκκένωση του. Αυτή η διαδικασία διαρκεί ένα δευτερόλεπτο.

Ωστόσο, υπάρχει μια απόχρωση. Μερικές φορές το ρεύμα υπερφόρτωσης μπορεί επίσης να είναι πολύ μεγάλο, αλλά δεν προκαλείται από βραχυκύκλωμα. Πώς πρέπει να καθορίσει η συσκευή τη διαφορά μεταξύ τους;

Στο βίντεο σχετικά με την επιλεκτικότητα των αυτόματων διακοπτών:

Εδώ προχωρούμε ομαλά στο κύριο ερώτημα στο οποίο αφιερώνεται το υλικό μας. Υπάρχουν, όπως έχουμε πει, αρκετές κατηγορίες ΑΒ, που διαφέρουν στο χαρακτηριστικό χρόνου σε χρόνο. Τα συνηθέστερα από αυτά, τα οποία χρησιμοποιούνται στα οικιακά ηλεκτρικά δίκτυα, είναι συσκευές κατηγοριών Β, Γ και Δ. Οι διακόπτες κυκλώματος που ανήκουν στην κατηγορία Α είναι πολύ λιγότερο συνηθισμένοι. Είναι τα πιο ευαίσθητα και χρησιμοποιούνται για την προστασία των οργάνων ακριβείας.

Μεταξύ τους, αυτές οι συσκευές διαφέρουν στην τρέχουσα στιγμιαία διακοπή. Η τιμή του καθορίζεται από την πολλαπλότητα του ρεύματος που διέρχεται μέσω του κυκλώματος στην ονομαστική τιμή του αυτόματου συστήματος.

Χαρακτηριστικά διακοπής των διακοπτών

Η κλάση ΑΒ, που καθορίζεται από αυτήν την παράμετρο, υποδεικνύεται με το λατινικό γράμμα και τοποθετείται στο σώμα του μηχανήματος μπροστά από τον αριθμό που αντιστοιχεί στο ονομαστικό ρεύμα.

Σύμφωνα με την ταξινόμηση που καθόρισε η ΕΜΠ, τα αυτοματοποιημένα προστατευτικά χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες.

Μηχανές τύπου MA

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα τέτοιων συσκευών είναι η απουσία θερμικής αποδέσμευσης σε αυτά. Συσκευές αυτής της κλάσης εγκαθίστανται στα κυκλώματα σύνδεσης ηλεκτρικών κινητήρων και άλλων ισχυρών μονάδων.

Η προστασία υπερφόρτωσης σε τέτοιες γραμμές παρέχει ρελέ υπερέντασης, ο ασφαλειοδιακόπτης προστατεύει μόνο το δίκτυο από ζημιές που οφείλονται σε βραχυκύκλωμα υπερέντασης.

Συσκευές κλάσης Α

Οι μηχανές τύπου Α, όπως ειπώθηκε, έχουν την υψηλότερη ευαισθησία. Η θερμική απελευθέρωση σε συσκευές με χαρακτηριστικό ρεύματος ρεύματος Α προκαλεί συχνότερα όταν η ένταση ΑΒ υπερβαίνει κατά 30%.

Το ηλεκτρομαγνητικό πηνίο ενεργοποίησης απενεργοποιεί το δίκτυο για περίπου 0,05 δευτερόλεπτα εάν το ηλεκτρικό ρεύμα στο κύκλωμα υπερβεί την ονομαστική τιμή κατά 100%. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, μετά την αύξηση των δυνάμεων ροής ηλεκτρονίων δύο φορές ηλεκτρομαγνητική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα δεν είναι επιτυχής, το διμεταλλικό μονάδα ταξίδι σβήνει δύναμη για το 20 - 30 sec.

Μηχανές με χαρακτηριστικό χρόνου A διατηρούνται στις γραμμές, κατά τις οποίες ακόμη και βραχυπρόθεσμες υπερφορτώσεις είναι απαράδεκτες. Αυτά περιλαμβάνουν κυκλώματα με στοιχεία ημιαγωγών που περιλαμβάνονται σε αυτά.

Συσκευές ασφαλείας κατηγορίας Β

Οι συσκευές κατηγορίας Β έχουν λιγότερη ευαισθησία από αυτές που σχετίζονται με τον τύπο Α. Η ηλεκτρομαγνητική απελευθέρωση σε αυτές ενεργοποιείται όταν το ονομαστικό ρεύμα είναι 200% υψηλότερο και ο χρόνος απόκρισης είναι 0,015 δευτερόλεπτα. Η λειτουργία της διμεταλλικής πλάκας στον διακόπτη με το χαρακτηριστικό Β με μια παρόμοια περίσσεια της ονομαστικής τιμής του AB διαρκεί 4-5 δευτερόλεπτα.

Ο εξοπλισμός αυτού του τύπου προορίζεται για εγκατάσταση σε γραμμές που περιλαμβάνουν πρίζες, διατάξεις φωτισμού και άλλα κυκλώματα όπου η αύξηση εκκίνησης του ηλεκτρικού ρεύματος απουσιάζει ή έχει ελάχιστη τιμή.

Μηχανές κατηγορίας C

Οι συσκευές τύπου C είναι συνηθέστερες στα οικιακά δίκτυα. Η χωρητικότητα υπερφόρτωσης είναι ακόμη υψηλότερη από αυτή που περιγράφηκε προηγουμένως. Για να συμβεί σκανδάλης συναρμολογημένο σωληνοειδούς Ηλεκτρομαγνητικός μηχανισμός απόζευξης σε μια τέτοια συσκευή, είναι απαραίτητο ότι η ροή των ηλεκτρονίων που διέρχεται από αυτό έχει υπερβεί την ονομαστική αξία 5 φορές. Η θερμική απελευθέρωση διέρχεται με πενταπλάσια υπέρβαση της τιμής της συσκευής προστασίας σε 1,5 δευτερόλεπτα.

Η εγκατάσταση των διακοπτών με χρονικά χαρακτηριστικά C, όπως είπαμε, γίνεται συνήθως σε οικιακά δίκτυα. Κάνουν εξαιρετική δουλειά με το ρόλο των συσκευών εισόδου για την προστασία του συνολικού δικτύου, ενώ οι συσκευές της κατηγορίας Β είναι κατάλληλες για μεμονωμένους κλάδους στους οποίους συνδέονται ομάδες εξόδου και συσκευές φωτισμού.

Αυτό θα επιτρέψει την παρακολούθηση της επιλεκτικότητας των προστατευτικών αυτομάτων (επιλεκτικότητα) και με βραχυκύκλωμα σε έναν από τους κλάδους δεν θα υπάρξει απενεργοποίηση ολόκληρου του σπιτιού.

Διακόπτες κυκλώματος κατηγορίας D

Αυτές οι συσκευές έχουν την υψηλότερη ικανότητα υπερφόρτωσης. Για τη λειτουργία ενός ηλεκτρομαγνητικού πηνίου εγκατεστημένου σε μια συσκευή αυτού του τύπου, είναι απαραίτητο να ξεπεραστεί τουλάχιστον το 10 φορές το ηλεκτρικό ρεύμα του προστατευτικού κυκλώματος προστασίας.

Σε αυτή την περίπτωση, η θερμική απελευθέρωση ξετυλίγεται σε 0.4 δευτερόλεπτα.

Οι συσκευές με το χαρακτηριστικό D χρησιμοποιούνται συχνότερα στα γενικά δίκτυα κτιρίων και κατασκευών, όπου παίζουν ρόλο ασφαλείας. Αυτά ενεργοποιούνται αν δεν υπάρχει έγκαιρη διακοπή ρεύματος από τους διακόπτες ισχύος σε ξεχωριστά δωμάτια. Εγκαθίστανται επίσης σε κυκλώματα με μεγάλη ποσότητα ρευμάτων εκκίνησης, στα οποία, για παράδειγμα, συνδέονται ηλεκτρικοί κινητήρες.

Συσκευές ασφαλείας κατηγορίας K και Z

Τα αυτόματα μηχανήματα αυτών των τύπων είναι πολύ λιγότερο κοινά από αυτά που περιγράφονται παραπάνω. Οι συσκευές τύπου K έχουν μεγάλη διακύμανση στις τιμές ρεύματος που απαιτούνται για την ηλεκτρομαγνητική διακοπή. Έτσι, για κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος, ο αριθμός αυτός θα πρέπει να υπερβαίνει τις ονομαστικές 12 φορές, και για τη συνεχή - στο 18. Η λειτουργία του ηλεκτρομαγνητικού σωληνοειδούς δεν είναι περισσότερο από 0,02 δευτερόλεπτα. Η λειτουργία της θερμικής απελευθέρωσης σε τέτοιο εξοπλισμό μπορεί να συμβεί αν το ονομαστικό ρεύμα ξεπεραστεί μόνο κατά 5%.

Αυτά τα χαρακτηριστικά οφείλονται στη χρήση συσκευών τύπου Κ σε κυκλώματα με εξαιρετικά επαγωγικά φορτία.

Οι συσκευές τύπου Z έχουν επίσης διαφορετικά ρεύματα διέγερσης του ηλεκτρομαγνητικού διακόπτη, αλλά η εξάπλωση δεν είναι τόσο μεγάλη όσο στην κατηγορία AV K. Στα κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος, για την αποσύνδεσή τους, η ονομαστική ένταση πρέπει να είναι τριπλή και στα δίκτυα DC η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να είναι 4,5 φορές την ονομαστική.

Οι συσκευές τύπου Z χρησιμοποιούνται μόνο στις γραμμές στις οποίες είναι συνδεδεμένες οι ηλεκτρονικές συσκευές.

Σαφώς για τις κατηγορίες μηχανών στο βίντεο:

Συμπέρασμα

Σε αυτό το άρθρο, εξετάσαμε τα χρονικά χαρακτηριστικά των προστατευτικών αυτόματων συστημάτων, την ταξινόμηση αυτών των συσκευών σύμφωνα με το EMP, καθώς επίσης και ποια κυκλώματα εγκατέστησαν συσκευές διαφόρων κατηγοριών. Οι προκύπτουσες πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε ποιο προστατευτικό εξοπλισμό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο δίκτυο, με βάση τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με αυτό.

Επιλογή επιλογών προστασίας και ελέγχου επιλεκτικότητας των διακοπτών ισχύος 0,4 kV

Για τον σχεδιασμό μιας αξιόπιστης και αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των καταναλωτών, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η επιλεκτικότητα της λειτουργίας προστατευτικών συσκευών σε περίπτωση βλάβης και μη φυσιολογικών τρόπων λειτουργίας των ηλεκτρικών δικτύων.
Με την επιλεκτικότητα κατανοούν την ιδιότητα της προστασίας, η οποία εξασφαλίζει την αποτελεσματική αποσύνδεση μόνο του κατεστραμμένου μέρους του συστήματος κατά τη διάρκεια βραχυκυκλώματος (βραχυκύκλωμα) και μη φυσιολογικών λειτουργιών, απενεργοποιώντας τους αυτόματους διακόπτες (AV).
Εξετάστε το τροφοδοτικό που αποτελείται από τρία επίπεδα: επίπεδο 1 - πλήρης υποσταθμός μετασχηματιστή (QFT), επίπεδο 2 - ενδιάμεσος πίνακας διανομής (RS), επίπεδο 3 - τελικός πίνακας διανομής (S).

Επιλέγουμε συσκευές προστασίας σε κάθε επίπεδο και διασφαλίζουμε την επιλεκτικότητα της δουλειάς τους.

Για καλύτερη αντίληψη των πληροφοριών, επιλέγουμε έναν μετασχηματιστή ισχύος 1000 kVA, υπολογίζουμε τα ρεύματα βραχυκυκλώματος και παρουσιάζουμε τα πάντα με τη μορφή ενός κυκλώματος συστήματος τροφοδοσίας.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το μέγεθος των ενδείξεων ρεύματος βραχυκύκλωσης. είναι κατά προσέγγιση, καθώς εξαρτάται από το σχέδιο τροφοδοσίας κάθε συγκεκριμένου αντικειμένου, ωστόσο, για να εκτιμηθεί το επίπεδο (τάξη) της τιμής του tk το οποίο πρέπει να μελετήσουμε τα ζητήματα επιλογής και συντονισμού της επιλεκτικότητας των προστατευτικών συσκευών είναι αρκετά αρκετό.

Κατά την εκτέλεση των υπολογισμών, η απόσταση μεταξύ του υποσταθμού μετασχηματιστών συσκευασίας και του πίνακα ελέγχου έκτακτης ανάγκης, του πίνακα ελέγχου έκτακτης ανάγκης και του πίνακα διανομής υποτίθεται ότι είναι 100 μέτρα, η απόσταση από τα συγκροτήματα προς τους ηλεκτροκινητήρες θεωρείται ότι είναι 50 μέτρα.

Για τον υπολογισμό των ρευμάτων βραχυκυκλώματος. μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Υπολογισμός των ρευμάτων βραχυκυκλώματος στο δίκτυο μέχρι 1 kV

Το πρόγραμμα διαθέτει μια βολική, διαισθητική διεπαφή και επιταχύνει τη μηχανική διαδικασία υπολογισμού της ταχύτητας γρήγορα.

Επιλογή των μονάδων ενεργοποίησης των προστατευτικών διατάξεων του συστήματος τροφοδοσίας

Σαν διακόπτη εισόδου ισχύος 1Q1, καθώς και σε διακεκομμένο διακόπτη 10, δέχονται επιλεκτικούς διακόπτες κυκλώματος με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της μονάδας διακοπής:

1. Προστασία από ρεύματα υπερφόρτισης, με ρυθμιζόμενο χαρακτηριστικό ρεύματος και χρόνου.

Το εύρος ρύθμισης είναι συνήθως Ip = 0.4... 1In πάνω από το ρεύμα και tp = 0.5... 20s με την πάροδο του χρόνου.

Η ρύθμιση του χρόνου δίνεται για ένα ρεύμα απελευθέρωσης 6Ip.

T ok η απελευθέρωση πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με το μέγιστο ονομαστικό ρεύμα που ρέει μέσω του Ip≥Irab.max διακόπτη.

2. Επιλεκτική διακοπή ρεύματος, με ρυθμιζόμενο ρεύμα και χρόνο.

Το εύρος ρύθμισης είναι συνήθως I = 2... 10 Ip πάνω από το ρεύμα και tp = 0,1... 0,4 s με την πάροδο του χρόνου.

3. Στιγμιαία διακοπή ρεύματος, με ρυθμιζόμενη ή σταθερή ρύθμιση ρεύματος.

Το εύρος ρύθμισης είναι συνήθως Icon = 2... 15 In;
4. Προστασία από βλάβες γείωσης, με ρυθμιζόμενο ρεύμα και χρόνο.

Το εύρος ρύθμισης είναι συνήθως Ioz = 0.2... 1In για το ρεύμα και tp = 0.1... 0.8s για το χρόνο.
Η προστασία χρησιμοποιείται σε περίπτωση ανεπαρκούς ευαισθησίας της διακοπής ρεύματος του διακόπτη κυκλώματος κατά τη διάρκεια μονοφασικών βραχυκυκλωμάτων.

Η ανάγκη για τη χρήση του καθορίζεται με τον υπολογισμό των ρευμάτων βραχυκυκλώματος και τον έλεγχο της ευαισθησίας της διακοπής ΑΒ.

Στην περίπτωσή μας, η χρήση του δεν είναι υποχρεωτική, καθώς το επίπεδο των μονοφασικών ρευμάτων βραχυκυκλώματος. Οι δίαυλοι KTP υπερβαίνουν ακόμη και το επίπεδο των τριφασικών ρευμάτων βραχυκυκλώματος, αλλά χρησιμοποιούν ως εφεδρική προστασία για βραχυκύκλωμα στις εξερχόμενες συνδέσεις (επειδή η ρύθμιση ρεύματος λήψης μπορεί να ρυθμιστεί σημαντικά μικρότερη από την αποκοπή του AV) θα αυξήσει την αξιοπιστία ολόκληρου του συστήματος.
5. Τύπος απελευθέρωσης - μικροεπεξεργαστής (ημιαγωγός).

Στη γραμμή από τον υποσταθμό μετασχηματιστών που παρέχει τον πίνακα διανομής RSC, επιλέγουμε τους επιλεκτικούς διακόπτες 1QF1,1QF3 με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της μονάδας διακοπής:

1. Προστασία από ρεύματα υπερφόρτωσης, με ρυθμιζόμενο ρεύμα και χρόνο με αντίστροφο χαρακτηριστικό.

2. Επιλεκτική διακοπή ρεύματος, με ρυθμιζόμενο ρεύμα και χρόνο.
3. Στιγμιαία διακοπή ρεύματος, με ρυθμιζόμενη ή σταθερή ρύθμιση ρεύματος.
4. Τύπος απελευθέρωσης - μικροεπεξεργαστής (ημιαγωγός).

Στις γραμμές από έναν υποσταθμό μετασχηματιστών που τροφοδοτεί ηλεκτροκινητήρες, επιλέγουμε έναν αυτόματο διακόπτη 1QF1 με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της μονάδας διακοπής:

1. Προστασία από ρεύματα υπερφόρτωσης, με ρυθμιζόμενο χαρακτηριστικό ρεύματος και χρόνου αντίστροφο.
2. Στιγμιαίο κλείσιμο ρεύματος, με ρυθμιζόμενη ή σταθερή ρύθμιση ρεύματος.
3. Ο τύπος του ταξιδιού είναι μικροεπεξεργαστής (ημιαγωγός).

Στη γραμμή από το RC, παρέχοντας τον πίνακα διανομής της τελικής τάσης ShchR, επιλέξτε έναν επιλεκτικό διακόπτη 2QF2 με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της μονάδας διακοπής:

1. Προστασία από υπερένταση, με ρυθμιζόμενο ρεύμα με αντίστροφο χαρακτηριστικό.
2. Επιλεκτική διακοπή ρεύματος, με ρυθμιζόμενο ρεύμα και σταθερή ή ρυθμιζόμενη εντός μικρού εύρους ρύθμισης χρόνου 20-100ms.
3. Στιγμιαία διακοπή ρεύματος, με ρυθμιζόμενη ή σταθερή ρύθμιση ρεύματος.
4. Τύπος απελευθέρωσης - μικροεπεξεργαστής (ημιαγωγός).

Στη γραμμή από το ηλεκτρικό σύστημα που τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα, επιλέξτε τον ασφαλειοδιακόπτη 2QF1 με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της μονάδας ενεργοποίησης:

1. Προστασία από ρεύματα υπερφόρτωσης, με ρυθμιζόμενο ρεύμα και αντίστροφο χαρακτηριστικό.
2. Στιγμιαίο κλείσιμο ρεύματος, με ρυθμιζόμενη ή σταθερή ρύθμιση ρεύματος.
3. Ο τύπος απελευθέρωσης είναι θερμομαγνητικός.

Στις γραμμές που αναχωρούν από το ShchR, επιλέγουμε τους αυτόματους διακόπτες ισχύος με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της μονάδας διακοπής:

1. Προστασία από ρεύματα υπερφόρτωσης, με μη ρυθμισμένο ρεύμα και χρόνο αντίστροφο χαρακτηριστικό.
2. Στιγμιαίο διακοπή ρεύματος, με μη ρυθμισμένο ρεύμα και χρονικό γραμμικό χαρακτηριστικό.
3. Ο τύπος απελευθέρωσης είναι θερμομαγνητικός.

Αλλά τα πιο συνηθισμένα στην εφαρμογή τέτοιων μονάδων ενεργοποίησης είναι οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος.
Και οι αυτόματοι διακόπτες σπονδυλωτού τύπου, ανάλογα με την ποσότητα ρεύματος, στον οποίο απενεργοποιούνται χωρίς καθυστέρηση, έχουν προστατευτικά χαρακτηριστικά των ακόλουθων τύπων - B, C, D, K, Z.

Στην τροφοδοσία ρεύματος στο RC και SHR τοποθετούμε τους διακόπτες φορτίου 2S1 και 3S1.

Επιλογή των ρυθμίσεων προστασίας

Κατά την επιλογή των ρυθμίσεων προστασίας γίνεται πάντοτε από το κάτω έως το ανώτερο επίπεδο.

Ανατρέξτε στο άρθρο σχετικά με την επιλογή των διακοπτών κυκλώματος 0,4 kV για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις για τους διακόπτες σπονδυλωτών τύπων που είναι εγκατεστημένοι στον πίνακα διανομής της τελικής τάσης ShchR, από την οποία τροφοδοτούνται κυρίως μεμονωμένοι καταναλωτές.

Στη συνέχεια προχωράμε στην υπεράσπιση του 1ου και 2ου επιπέδου.

Επιλογή των ρυθμίσεων προστασίας για τους αυτόματους διακόπτες ισχύος που τροφοδοτούν τον κινητήρα και τα φορτία με ρεύματα εκκίνησης

Αυτά τα ΑΒ στο σύστημά μας περιλαμβάνουν τους διακόπτες 1QF1 και 2QF1

Τρέχουσα επιλογή αποκοπής

T ca ότι η ενεργοποίηση της τρέχουσας αποκοπής επιλέγεται σύμφωνα με την κατάσταση μη λειτουργίας στο ρεύμα εκκίνησης της γραμμής

Στη συνέχεια, αρχίζω; (1)
Κ n = 1,05хКζхКρχК-ως συντελεστής αξιοπιστίας.
1, 05 - λαμβάνει υπόψη ότι η τάση διατηρείται κατά 5% υψηλότερη από την ονομαστική.
K s - ο συντελεστής του αποθέματος, υποτίθεται ότι είναι 1,1.
K p - συντελεστής μεταβλητότητας, ανάλογα με τον τύπο της απελευθέρωσης, κυμαίνεται από 1,1 έως 1,3.
K a - ο συντελεστής παρουσίας του απεριωδικού συστατικού, ανάλογα με τον τύπο της απελευθέρωσης, κυμαίνεται από 1-1,4.
Για τους υπολογισμούς, είναι σχεδόν πιθανό να ληφθεί ο συντελεστής αξιοπιστίας:
K n = 1,5 - για διακόπτες με ρυθμιζόμενη επιλεκτική απελευθέρωση.
K n = 2 - για διακόπτες με ηλεκτρομαγνητική απελευθέρωση.
Ελλείψει ρεύματος έναρξης στο φορτίο (φορτίο αντίστασης), Kn = 1,5 για μονάδες ταξιδιού οποιουδήποτε τύπου.
2QF1
Έπειτα ≥ 2x450A ≥ 900A.
1QF1
Έπειτα ≥ 1,5x900A ≥ 1350A.

1QF3
Έπειτα ≥ 1,5x1000A ≥ 1500Α.

Αξιολόγηση της τρέχουσας ευαισθησίας αποκοπής

K h = Ik.min./Ito;
I βραχυκύκλωμα - το ελάχιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος στο τέλος της γραμμής.
Τότε - το σημερινό ρεύμα απόρριψης.
Κ h≥1,4-1,5;
2QF1
K h = 2000/900 = 2,2> 1,5.
1QF1
K h = 4000/1350 = 3,0> 1,5.

1QF3
K h = 4000/1500 = 2,7> 1,5.

Προστασία υπερέντασης

T ca η ενεργοποίηση της προστασίας υπερφόρτισης επιλέγεται σύμφωνα με την κατάσταση μη λειτουργίας στο ονομαστικό φορτίο της γραμμής

I sp≥KnHI; (2)
K n = 1.2 - για διακόπτες κυκλώματος με θερμομαγνητικές εκκενώσεις.
K n-1.0 - για διακόπτες με ημιαγωγό και ηλεκτρονικό ταξίδι.
Για φορτία που δεν περιλαμβάνουν ηλεκτροκινητήρες και άλλα φορτία με ρεύματα εισόδου, ο συντελεστής K n δεν εισάγεται στον τύπο υπολογισμού.
Είμαι κύριος - ονομαστική γραμμή ρεύματος.

2QF1
I SP ≥ 90Α ≥ 90Α;
1QF1
I sp> 1,25x180A≥180A;

1QF3
I SP ≥ 200Α ≥ 200Α.

Κατά την επιλογή του χρόνου απόκρισης

Βλάβη κατά την εκκίνηση (αυτόματη εκκίνηση) του ηλεκτροκινητήρα

tcn ≥ (1.5-2) tpusk; (3)
2QF1
t sp ≥ 2x1 ≥ 2 s;
1QF1
t sp ≥ 2x2 ≥ 4s.

Σχετικά με την ευαισθησία προστασίας υπερφόρτωσης

Η ευαισθησία της προστασίας υπερφόρτωσης αξιολογείται όταν φορτίζεται για να αποσυνδέονται τα ρεύματα ενός μονοφασικού βραχυκυκλώματος, δηλ. Η τρέχουσα διακοπή του διακόπτη έχει ανεπαρκή ευαισθησία στα ρεύματα ενός μονοφασικού βραχυκυκλώματος.
K h = Ikz (1) /In.rac. ≥3 - για περιβάλλον με προστασία από εκρήξεις.
K h = Ikz (1) /In.rac. ≥6 - για εκρηκτικά περιβάλλοντα.
Σε αυτή την περίπτωση, ο χρόνος διακοπής των μονοφασικών ρευμάτων βραχυκυκλώματος. δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0.4 δευτερόλεπτα.

Αν δεν πληρούται αυτή η προϋπόθεση, συνιστάται η ανεξάρτητη προστασία από μονοφασικό βραχυκύκλωμα.

Επιλογή των ρυθμίσεων προστασίας για αυτόματους διακόπτες ισχύος

Τέτοια ΑΒ στο σύστημα μας περιλαμβάνουν διακόπτες εισόδου ισχύος 1Q1, διακεκομμένο διακόπτη 1Q3, διακόπτες κυκλώματος εξερχόμενων γραμμών 1QF2, 2QF2.

Τρέχουσα επιλογή αποκοπής

Η λειτουργία της τρέχουσας αποκοπής επιλέγεται σύμφωνα με τις ακόλουθες συνθήκες:

1. Αποτυχία στο μέγιστο ρεύμα λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση της κατά την αυτόματη εκκίνηση ηλεκτρικών κινητήρων.

Τότε ≥KnhKskhIrab.mah; (4)
Κ n = 1,05хКζхКρχК-ως συντελεστής αξιοπιστίας.
1, 05 - λαμβάνει υπόψη ότι η τάση διατηρείται κατά 5% υψηλότερη από την ονομαστική.
K s - ο συντελεστής του αποθέματος, υποτίθεται ότι είναι 1,1.
K p - συντελεστής μεταβλητότητας, ανάλογα με τον τύπο της απελευθέρωσης, κυμαίνεται από 1,1 έως 1,3.
K a - ο συντελεστής παρουσίας του απεριωδικού συστατικού, ανάλογα με τον τύπο της απελευθέρωσης, κυμαίνεται από 1-1,4.
Για τους υπολογισμούς, μπορεί να ληφθεί ένας κατά προσέγγιση συντελεστής αξιοπιστίας.
K n = 1,5 - για διακόπτες με ρυθμιζόμενη επιλεκτική απελευθέρωση.
K n = 2 - για διακόπτες με ηλεκτρομαγνητική απελευθέρωση.
Ελλείψει ρεύματος εκκίνησης στο φορτίο (φορτίο αντίστασης) Kn = 1,5 για κάθε τύπο μονάδας ταξιδιού.

Το K sz καθορίζεται με βάση τα ρεύματα αυτοεκκίνησης για πλήρως ανασταλτικούς ηλεκτροκινητήρες.

Ελλείψει του φορτίου των κινητήρων για αυτόματη εκκίνηση X3 = 1.
Με την εκκίνηση των ηλεκτρικών κινητήρων, μπορεί να παρατηρηθεί σε αντικείμενα όπως ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, λεβητοστάσια, θερμικά σημεία κλπ.
Τ. αν έχετε ηλεκτρικούς κινητήρες στο φορτίο, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτομάτως θα ξεκινήσουν, οι περισσότεροι ηλεκτροκινητήρες απλά απενεργοποιούνται όταν η τάση εξαφανιστεί (χαμηλή) και όταν αποκατασταθεί, δεν θα ενεργοποιηθούν αυθόρμητα.

Η παρουσία (απουσία) αυτόματης εκκίνησης καθορίζεται από τις τεχνολογικές διαδικασίες της εγκατάστασης και υλοποιείται από το κύκλωμα ελέγχου των ηλεκτρικών κινητήρων.
Τ.ο. ελλείψει ηλεκτρικών κινητήρων για αυτόματη εκκίνηση, ο τύπος (4) παίρνει τη μορφή
Εγώ τότε ≥KnHirab.mah; (5)
Σκλάβω max είναι το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.

Όταν τροφοδοτείται από μετασχηματιστή, λαμβάνεται το Irab.mah σύμφωνα με την ισχύ του μετασχηματιστή, λαμβανομένων υπόψη των επιτρεπομένων υπερφορτών του.

Για το σχήμα υπολογισμού μας, από τον όρο (5) λαμβάνουμε:
2QF2
Έπειτα ≥ 1,5x170A ≥ 255A.
1QF2
Έπειτα ≥ 1,5x300A ≥ 450A.
1Q1
Έπειτα ≥ 1,5x1200A ≥ 1800A.
1 τρίμηνο
Έπειτα ≥ 1,5x800 ≥ 1200A.

2. Αποτυχία στο μέγιστο ρεύμα λειτουργίας της θωράκισης, λαμβάνοντας υπόψη την εκτόξευση του ισχυρότερου ηλεκτροκινητήρα.

I τότε ≥Kn (Irab.mah-Idv.mah + Ipusk, δύο max.); (6)
K n- όπως στο (4)
Εργάζομαι.- μέγιστο ρεύμα λειτουργίας της ασπίδας.
Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας της θωράκισης πρέπει να προσδιορίζεται με τα ακόλουθα κριτήρια.
1. I rab.mah> Irassch.
Υπολόγισα το υπολογισμένο ρεύμα της ασπίδας, δηλ. που καθορίζεται από το φορτίο της ασπίδας, λαμβανομένου υπόψη του συντελεστή χρήσης ή άλλων μεθόδων.
2. Σκλάβω max Ikz; (8)

2QF2
I to.mg ≥ 6kA.
1QF2
I to.mg ≥ 10 kA.
1 τρίμηνο
I to.mg ≥ 18 kA.
1Q1
I to.mg ≥ 18 kA.

Τέλος, αποδεχόμαστε τις υψηλότερες τιμές αποκοπής που υπολογίζονται από τις συνθήκες (4) - (8).
2QF2
Έπειτα ≥650Α, δέχομαι Ito = 700A.
I to.mg ≥ 6 kA,
1QF2
Έπειτα ≥1170Α, δέχομαι Ito = 1200A.
I to.mg ≥ 10 kA,
1 τρίμηνο
Έπειτα ≥ 2400Α, δέχομαι Ito = 2500Α.
I to.mgn ≥ 18 kA,
1Q1
Έπειτα ≥3000Α, δέχομαι Ito = 3000A.
Τότε, Mn ≥ 18kA.
Η κύρια διακοπή ρεύματος μπορεί να είναι με ρυθμιζόμενη ή σταθερή ρύθμιση ρεύματος.

Αξιολόγηση της τρέχουσας ευαισθησίας αποκοπής

K h = Ik.min./Ito (9).
I βραχυκύκλωμα - το ελάχιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος της προστατευμένης θωράκισης (συγκρότημα).
Τότε - το σημερινό ρεύμα απόρριψης.
Κ h≥1,4-1,5;

2QF2
K h = 3000/700 = 4.3> 1.5.
1QF2
K h = 5000/1200 = 4.2> 1.5;

1 τρίμηνο
K h = 10000/2500 = 4,0> 1,5.

1Q1
K h = 10.000 / 3.000 = 3.3> 1.5;

Κατά την επιλογή του χρόνου λειτουργίας της τρέχουσας διακοπής

t с.о. = t.o.l. + Δt (10)
t sp - χρόνος απόκρισης της τρέχουσας απόκλισης ·
t s.o.l. - χρόνος απόκρισης της τρέχουσας αποκοπής του διακόπτη κατάντη.
Δ t είναι ο βαθμός επιλεκτικότητας 0,1-0,2 s, ανάλογα με τον τύπο του διακόπτη.

3QF1
t co = 0.01c;
2QF2
t δ.ο. = t.o.3QF1 + Δt = 0.01 + 0.1 = 0.101c;
1QF2
t с.ο. = t.о.2QF2 + Δt = 0,101 + 0,1 = 0,201γ.
1 τρίμηνο
t s.o. = t.o.1QF2 + Δt = 0.201 + 0.1 = 0.301c;
1Q1
t δ.ο. = t.o.1Q3 + Δt = 0.301 + 0.1 = 0.401ο.

Προστασία μίας φάσης

Είναι εγκατεστημένο στην είσοδο Q1 και στον διακόπτη Q3 του τμήματος KTP και χρησιμεύει ως προστασία αντιγράφων έναντι μονοφασικού βραχυκυκλώματος.

Η προστασία έχει ένα ανεξάρτητο χαρακτηριστικό απόκρισης.

T ok ενεργοποίηση της προστασίας από μονοφασικό βραχυκύκλωμα. επιλέγονται από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Απομόνωση από την τρέχουσα έλλειψη ισορροπίας στο ουδέτερο σύρμα του μετασχηματιστή

I zoz≥KnHInt≥0,6Int; (11)

1 τρίμηνο
I zoz ≥0.6x1445≥867A;
1Q1
I zoz ≥0.6x1445≥867A;
2. Συντονισμός με προστασία από μονοφασικό βραχυκύκλωμα. εξερχόμενες γραμμές από την ασπίδα.
I zoz≥KxIzoz.otkh; (12)
Εάν δεν υπάρχει ειδική προστασία έναντι μονοφασικών βραχυκυκλωμάτων στις εξερχόμενες συνδέσεις, τότε ο συντονισμός πραγματοποιείται με την τρέχουσα διακοπή του διακόπτη.
Με την εναρμόνιση γίνεται με την ΑΒ με την υψηλότερη τιμή ρύθμισης της τρέχουσας αποκοπής.
1 τρίμηνο
I s ≥1.3xIto1QF3≥1.3x1500≥1950A;
1Q1
I s ≥1.3xIto1Q1≥1.3x1950≥2535A;

Δεχόμαστε τελικά τις υψηλότερες τιμές αποκοπής που υπολογίζονται από τις συνθήκες (11) - (12).
1 τρίμηνο
Εγώ zoz ≥1950A, πάρτε Izoz = 1950A
1Q1
Εγώ zoz ≥2535A, αποδεχτείτε Izoz = 2535A.

Σχετικά με την ευαισθησία της προστασίας από μονοφασικά κλεισίματα.

K h = Ik (1) / απώλεια;
I βραχυκύκλωμα - το ελάχιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος της προστατευμένης θωράκισης (συγκρότημα).
Τότε - το τρέχον ρεύμα παύσης
Στον συντελεστή ευαισθησίας για την κύρια ζώνη
K h≥1,5;
Ο συντελεστής ευαισθησίας για τη ζώνη δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας
K h≥1,2;
Για την κύρια ζώνη:
1 τρίμηνο
K h = 12000/1950 = 6,2> 1,5.
1Q1
K h = 12000/2535 = 4,7> 1,5;

Για τη ζώνη κράτησης:
1 τρίμηνο
K h = 4000/1950 = 2,1> 1,2;
1Q1
K h = 4000/2535 = 1,6> 1,2.

Κατά την επιλογή του χρόνου απόκρισης της μονοφασικής προστασίας

Κατά την καθυστέρηση προστασίας που είναι εγκατεστημένη στους διακόπτες κυκλώματος διατομής και εισόδου θεωρείται ότι είναι ίση με την καθυστέρηση της διακοπής επιλεκτικού ρεύματος των ίδιων διακοπτών.
Όταν υπάρχει πρόσθετη απομακρυσμένη προστασία στο ουδέτερο του μετασχηματιστή, η έκθεση του λαμβάνει ένα βήμα υψηλότερη από την αντίστοιχη προστασία στην είσοδο.
Για το σχέδιό μας παίρνουμε
1 τρίμηνο
t zoz = tto = 0,301c.
1Q1
t zoz = tto = 0,401γ.
Κατά την ανάπτυξη ενός έργου για προστασία ρελέ και τροφοδοσία ρεύματος, είναι απαραίτητο να τηρηθεί η επιλογή των αυτόματων διακοπτών από έναν κατασκευαστή, όποτε είναι δυνατόν για κάθε επίπεδο τροφοδοσίας, αν αυτό είναι φυσικά δυνατό.

Έτσι μπορείτε να απλοποιήσετε τον συντονισμό της επιλεκτικότητας των προστατευτικών συσκευών.

Ορισμένοι κατασκευαστές παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον συντονισμό της προστασίας με τη μορφή επιλεκτικών πινάκων (καρτών), οι οποίοι παρέχουν δεδομένα σχετικά με τις προστατευτικές διατάξεις διαφόρων επιπέδων παροχής ρεύματος και την τρέχουσα επιλεκτική ορίων τους.

Αυτές οι κάρτες επιλεκτικότητας είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όταν πρέπει να εναρμονίσετε τους διακόπτες ισχύος με τις μη ρυθμιζόμενες μονάδες ενεργοποίησης.

Επιλογή του σημείου διανομής QF1 του διακόπτη αέρα

Οι τυπικοί αυτόματοι διακόπτες στο κέντρο διανομής είναι διακόπτες κυκλώματος της σειράς A3700, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να αντικαταστήσουν τους διακόπτες κυκλώματος και τις ασφάλειες. Οι σειριακοί διακόπτες A3700 που παράγονται σε διάφορους καλλιτέχνες.

Επιλέγουμε τον αυτόματο τύπο μηχανής A3744C με απελευθέρωση υπερέντασης ημιαγωγού.

Λαμβάνοντας υπόψη τον συντελεστή θερμικής διόρθωσης, το ονομαστικό ρεύμα της απελευθέρωσης ημιαγωγού είναι ίσο με:

Όπου K = 0,85 - συντελεστής θερμικής διόρθωσης.

Προδιαγραφές του αυτοματισμού A3744C: ονομαστική τάση 380 V, ονομαστικό ρεύμα του αυτοματισμού 250 A, όριο ρύθμισης του ονομαστικού ρεύματος της απελευθέρωσης ημιαγωγού 250, 400, 630 A, όρια ρύθμισης του σημείου ρύθμισης στη ζώνη των ρευμάτων βραχυκυκλώματος - (3, 5, 7, 10) IN.PR, Βαθμονομημένες τιμές του καθορισμένου σημείου στον χρόνο απόκρισης στη ζώνη των ρευμάτων βραχυκυκλώματος - 0,1 s. 0.25 s; 0,4 s. Δεν υπάρχει προστασία στην περιοχή υπερφόρτωσης.

Ρεύμα εκκίνησης του ισχυρότερου ηλεκτροκινητήρα (κινητήρας συμπιεστή):

Το βραχυπρόθεσμο φορτίο ρεύματος του αυτοματισμού QFI προσδιορίζεται με βάση την κατάσταση εκκίνησης του κινητήρα του συμπιεστή εμβόλου:

Ανώτατο ονομαστικό ρεύμα:

Πού είναι το ΚRec = 1,25 - συντελεστής ασφάλειας

Το ρεύμα αστοχίας του QF1 από το ρεύμα εκκίνησης του πιο ισχυρού ηλεκτροκινητήρα:

Για ναΈχουν * Εγώ N.PR = 7 * 217 = 1519 Α. ΕγώPIC.PAC. = 1519 Α> 1216 Α

Πού είναι το ΚΈχουν - η πολλαπλότητα της τυπικής εγκατάστασης (ΚΈχουν = 3,5,7,10).

Οι συνθήκες επιλογής της μηχανής QF1 πληρούνται. Το αυτόματο μηχάνημα από το ρεύμα εκκίνησης του ισχυρότερου κινητήρα δεν λειτουργεί, αλλά ενεργοποιείται από ρεύματα βραχυκυκλώματος.

7.6. Επιλογή μηχανών QF2, QF3, QF4 για τους ηλεκτρικούς κινητήρες Μ1, Μ2, ΜH, εγκαταστάσεις θέρμανσης και φωτισμού

Το ρεύμα που καταναλώνεται από τον ηλεκτρικό κινητήρα Ml είναι 10 A. Λαμβάνοντας υπόψη τον συντελεστή θερμικής διόρθωσης, το ονομαστικό ονομαστικό ρεύμα της ηλεκτρομαγνητικής απελευθέρωσης του αυτόματου περιορισμού ρεύματος QF2 είναι ίσο με:

Ρεύμα εκκίνησης του ηλεκτροκινητήρα M1:

Μέγιστο μέγιστο ρεύμα του κινητήρα M1:

Οι συνθήκες επιλογής για το μηχάνημα QF2 πληρούνται:

Για να προστατεύσετε αυτόν τον ηλεκτροκινητήρα Ml από τα ρεύματα βραχυκυκλώματος, επιλέξτε τους αυτόματους διακόπτες τύπου A3771 BRS με ηλεκτρομαγνητικές απελευθερώσεις.

Η αυτόματη μηχανή διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: ονομαστική τάση έως 380 V, ονομαστικό ρεύμα της αυτόματης μηχανής 25 A. Η ονομαστική ονομαστική τιμή του ρεύματος εκκίνησης της ηλεκτρομαγνητικής απελευθέρωσης στη ζώνη των ρευμάτων βραχυκυκλώματος είναι 150 A.

Ομοίως, οι υπολογισμένες τιμές κατά την επιλογή μιας μηχανής QF3 για τον ηλεκτροκινητήρα Μ2:

Ρεύμα εκκίνησης του κινητήρα M2:

Μέγιστο ρεύμα κορυφής του κινητήρα M2:

Οι συνθήκες επιλογής για το μηχάνημα QF3 πληρούνται:

Για να προστατεύσετε αυτόν τον ηλεκτροκινητήρα Ml από τα ρεύματα βραχυκυκλώματος, επιλέξτε αυτόματες μηχανές τύπου A3772 BRS με ηλεκτρομαγνητικές απελευθερώσεις.

Το αυτόματο μηχάνημα διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: ονομαστική τάση μέχρι 380 V, ονομαστικό ρεύμα της αυτόματης μηχανής 160 A. Η ονομαστική ονομαστική τιμή του ρεύματος εκκίνησης της ηλεκτρομαγνητικής απελευθέρωσης στη ζώνη των ρευμάτων βραχυκυκλώματος είναι 630 A.

Το ονομαστικό ονομαστικό ρεύμα της μονάδας ηλεκτρομαγνητικής διακοπής του QF4 είναι ίσο με:

Ρεύμα εκκίνησης του ηλεκτροκινητήρα M3:

Μέγιστο μέγιστο ρεύμα του κινητήρα M3:

Το ρεύμα αστοχίας της μονάδας ηλεκτρομαγνητικής ανάφλεξης του QF4 από το ρεύμα εκκίνησης του ηλεκτροκινητήρα MZ:

Οι συνθήκες επιλογής QF4 πληρούνται:

Επιλέξτε τον αυτόματο διακόπτη αέρος τύπου A3732FUZ με ηλεκτρομαγνητική απελευθέρωση. Το αυτόματο μηχάνημα διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: ονομαστική τάση μέχρι 380 V, ονομαστικό ρεύμα της αυτόματης μηχανής 160 A. Η ονομαστική ονομαστική τιμή του ρεύματος εκκίνησης της ηλεκτρομαγνητικής απελευθέρωσης στη ζώνη των ρευμάτων βραχυκυκλώματος είναι 630 A.

Η πολλαπλότητα της τυπικής εγκατάστασης είναι KΈχουν = 7

Για την προστασία των συστημάτων θέρμανσης και φωτισμού από πιθανές υπερφόρτωση και ρεύματα βραχυκυκλώματος, εγκαθιστούμε αυτόματες μηχανές τύπου 3716 FUZ με θερμο-διμεταλλικές και ηλεκτρομαγνητικές απελευθερώσεις. Οι μηχανές έχουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: ονομαστική τάση μέχρι 660 V, ονομαστικό ρεύμα της μηχανής 400Α. Τα ονομαστικά ρεύματα της θερμοδιμεταλλικής απελευθέρωσης είναι 16Α, 20Α, 32Α, 40Α, 50Α, 63Α, 80Α. Η ονομαστική τιμή ρύθμισης του ρεύματος εκκίνησης της ηλεκτρομαγνητικής απελευθέρωσης στη ζώνη βλάβης είναι 250Α και 400Α.

Η ρύθμιση των ηλεκτρομαγνητικών και των θερμικά διμεταλλικών ρευμάτων απελευθέρωσης δεν ρυθμίζεται. Οι θερμικά διμεταλλικές απελευθερώσεις της 1ης και της 2ης διαστάσεων επιτρέπουν τη δυνατότητα αντικατάστασης στις συνθήκες λειτουργίας των απελευθερώσεων άλλου ονομαστικού ρεύματος χωρίς πρόσθετη ρύθμιση.

Ρεύμα διακοπής της θερμικής απελευθέρωσης της μηχανής στην περιοχή των ρευμάτων υπερφόρτωσης

Το ονομαστικό ρεύμα της θερμο-διμεταλλικής (θερμικής) απελευθέρωσης θεωρείται ότι είναι ΙN.T.R. = 20 Α.

Η ονομαστική τιμή ρύθμισης του ρεύματος εκκίνησης της ηλεκτρομαγνητικής απελευθέρωσης στη ζώνη των ρευμάτων βραχυκυκλώματος θεωρείται ότι είναι ΙN.TROG = 250 Α

Η προϋπόθεση για την επιλογή των μηχανημάτων τύπου 3716FUZ για εγκαταστάσεις θέρμανσης και φωτισμού πραγματοποιείται:

Επιλογή των διακοπτών (QF1, QF2, QF3) για την προστασία των κινητήρων και του μετασχηματιστή ισχύος από βραχυκύκλωμα

9. Επιλογή των διακοπτών (QF1, QF2, QF3) για την προστασία των κινητήρων και του μετασχηματιστή ισχύος από βραχυκύκλωμα

Οι αυτόματοι διακόπτες είναι οι συνηθέστερες συσκευές για την προστασία των κυκλωμάτων και των καταναλωτών από την επείγουσα λειτουργία. Επίσης, προορίζονται για σπάνια φορτία ρεύματος και φορτίου (ονομαστικά ρεύματα).

Στους αυτόματους διακόπτες ασφαλείας συνιστάται να επιλέγονται οι ακόλουθες βασικές τεχνικές παράμετροι: ο σκοπός, το πεδίο εφαρμογής και η απόδοση. τύπος ρεύματος και αριθμός κύριων επαφών. τον τύπο της μονάδας ταξιδιού που είναι ενσωματωμένος στον διακόπτη. το ονομαστικό ρεύμα του διαχωριστή. η πολλαπλότητα της ρύθμισης ρεύματος αποκοπής στο ονομαστικό ρεύμα της απελευθέρωσης (για την απελευθέρωση μέγιστου ρεύματος). η ονομαστική τιμή ρύθμισης για το ρεύμα απόρριψης της θερμικής απελευθέρωσης (για θερμική απελευθέρωση). χρόνος απόκρισης της θερμικής απελευθέρωσης σε κατάσταση υπερφόρτωσης. μέγιστη ικανότητα μεταγωγής του ασφαλειοδιακόπτη. τον τύπο σύνδεσης των αγωγών τροφοδοσίας, τύπος κίνησης. τη μέθοδο εγκατάστασης του διακόπτη στην πλήρη συσκευή χαμηλής τάσης · κλιματικές επιδόσεις, κατηγορίες τοποθέτησης και βαθμούς προστασίας · τον αριθμό των κοινών κύκλων μεταγωγής και τον αριθμό των αλλαγών υπό φορτίο.

Με την εκτέλεση, οι διακόπτες κυκλωμάτων διαφέρουν σε μη περιοριστικά, περιοριστικά ρεύματα και επιλεκτικά.

Οι περιοριστές περιορισμού του διακόπτη αποσυνδέουν το κύκλωμα όταν το βραχυκύκλωμα φτάσει στην αναμενόμενη τιμή σταθερής κατάστασης.

Οι διακόπτες περιορισμού ρεύματος περιορίζουν το ρεύμα βραχυκυκλώματος εισάγοντας γρήγορα μια πρόσθετη αντίσταση τόξου στο κύκλωμα και στη συνέχεια αποσυνδέοντας γρήγορα το βραχυκύκλωμα. Στην περίπτωση αυτή, το ρεύμα βραχυκυκλώματος δεν φθάνει την αναμενόμενη μέγιστη τιμή. Αυτοί οι διακόπτες έχουν ένα ειδικό σύστημα επαφής και διακρίνονται από υψηλή ταχύτητα.

Οι επιλεκτικοί διακόπτες επιτρέπουν στη διάρκεια της λειτουργίας να ρυθμίζουν το ρεύμα και το χρόνο λειτουργίας της μέγιστης προστασίας ρεύματος. Αυτό επιτρέπει την επιλεκτική (επιλεκτική) προστασία των καταναλωτών και των κυκλωμάτων.

Οι περιορισμοί ρεύματος και οι επιλεκτικοί διακόπτες είναι πιο περίπλοκοι και δαπανηροί και η χρήση τους πρέπει να είναι τεχνικά και οικονομικά δικαιολογημένη.

Το κύριο στοιχείο του διακόπτη κυκλώματος που παρακολουθεί την κατάσταση του κυκλώματος και εκδίδει μια εντολή διέλευσης με την παρουσία μη φυσιολογικών λειτουργιών είναι η ενσωματωμένη μονάδα ταξιδιού. Η απελευθέρωση λειτουργεί ως όργανο μέτρησης και, ανάλογα με τον τύπο του, προστατεύει το κύκλωμα από μία ή άλλη κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι ηλεκτρομαγνητικές απελευθερώσεις εκτελούν τη λειτουργία προστασίας του κυκλώματος από υπερφόρτιση ή βραχυκύκλωμα υψηλού ρεύματος. Οι θερμικές απελευθερώσεις έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τις υπερφόρτωσεις που είναι 5-7 φορές υψηλότερες από το ονομαστικό ρεύμα. Οι μονάδες ενεργοποίησης ημιαγωγών διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα προστατευτικών λειτουργιών (προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερένταση) με μεγάλες δυνατότητες ρύθμισης.

Οι ελάχιστες και μηδενικές μονάδες ενεργοποίησης εκτελούν προστατευτικές λειτουργίες ενάντια στην υπο-τάση. Για παράδειγμα, η ελάχιστη απελευθέρωση παρέχει άνοιγμα του διακόπτη σε τάση 70 + 35% της ονομαστικής και μηδενική απελευθέρωση - στο 35 + 10% της ονομαστικής τιμής. Οι ελάχιστες μονάδες ταξιδιού χρησιμοποιούνται συχνά για απομακρυσμένη απενεργοποίηση του μηχανήματος.

Οι ανεξάρτητες απελευθερώσεις χρησιμοποιούνται για τηλεχειρισμό (διακοπή λειτουργίας) του διακόπτη.

Οι σύγχρονοι αυτόματοι διακόπτες έχουν ενσωματωμένες μονάδες ενεργοποίησης, εγκατεστημένες από τον κατασκευαστή και σχεδιασμένες για καθορισμένα ονομαστικά ρεύματα. Το ονομαστικό ρεύμα της απελευθέρωσης (Ihom.r) διαφέρει από το ονομαστικό ρεύμα του διακόπτη (Ihom.b), αλλά δεν το υπερβαίνει. Οι διακόπτες κυκλώματος με μέγιστη απελευθέρωση ρεύματος είναι εφοδιασμένοι με αποκοπή, η πολλαπλότητα του οποίου, σε σχέση με το ονομαστικό ρεύμα της απελευθέρωσης, εκτρέπεται από τη μέγιστη δυνατή υπέρβαση ρεύματος πάνω από την ονομαστική τιμή κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του καταναλωτή.

Για έναν ασύγχρονο κινητήρα με βραχυκυκλωμένο δρομέα, η αποκοπή του διακόπτη ανοικοδομείται από το ρεύμα εκκίνησης σοκ του κινητήρα, 10-20% υψηλότερη από την τιμή του:

Σε αυτή την περίπτωση, η ονομαστική αποκοπή του διακόπτη Ihom.o δεν πρέπει να είναι μικρότερη από Io, αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνει την ελάχιστη τιμή του ρεύματος βραχυκυκλώματος στο κύκλωμα. Στους καταλόγους για τους διακόπτες κυκλώματος, οι τιμές αποκοπής δίδονται σε απόλυτα ή σχετικά (σε πολλαπλάσια με το ονομαστικό ρεύμα της απελευθέρωσης).

Η ονομαστική επιθυμητή τιμή για το ρεύμα απόρριψης της θερμικής απελευθέρωσης του διακόπτη Ihom.t είναι ίση με τη μέση τιμή μεταξύ του ρεύματος αποτυχίας ενεργοποίησης -1,1 Ihom.r και του κανονικοποιημένου ρεύματος διακοπής -1,45 Ihom.r:

Ο χρόνος απόκρισης της θερμικής απελευθέρωσης του διακόπτη κυκλώματος βρίσκεται από την προστατευτική ονομαστική του τάση

υπερφόρτωσης, με μεγάλη ροή στο κύκλωμα.

Δύο τύποι συνδέσεων χρησιμοποιούνται ευρέως στους διακόπτες: μπροστά και πίσω, και οι ίδιοι οι διακόπτες βρίσκονται σε έναν πίνακα διακοπτών σε σταθερό ή αποσπώμενο σχέδιο. Οι διακόπτες μπορούν να είναι εξοπλισμένοι με χειροκίνητους ή ηλεκτρομαγνητικούς κινητήρες, ανάλογα με τον τύπο του διακόπτη και το ονομαστικό ρεύμα του.

Πίνακας 7. Κύρια χαρακτηριστικά των αυτόματων μηχανών σειράς AE